Permitterte og melding om permittering og masseoppsigelser