Permitterte og varsel om permittering og masseoppsigelser

Fakta

  • Arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser eller permitteringer gir melding  om dette til NAV. Disse meldingene sendes fra 2020 inn elektronisk til NAV.
  • Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer. I noen tilfeller kan videre prosess hos arbeidsgiveren resultere i færre eller ingen driftsinnskrenkninger i forhold til varselet. Statistikken viser det totale antallet bedrifter som har sendt varsel til NAV i den aktuelle måneden, og hvor mange ansatte som vurderes berørt – fordelt på oppsigelser og permitteringer. Statistikken viser ikke hvor mange som faktisk kommer til å bli oppsagt eller permittert.
  • En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne. Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser vil den tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding.
  • Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker.
  • Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer.