Søknader om dagpenger

Statistikkene omfatter søknader om dagpenger, utbetalinger til arbeidssøkere og saksbehandling av søknader om dagpenger. Fra mars og ut 2020 har de i perioder blitt oppdatert ukentlig. I 2021 starter vi med ukentlige tall den 12. januar, og publiserer ukentlige tall til og med 20. april/uke 16 (med unntak av 6. april/uke 14).

Se publiseringskalenderen for oversikt over publisering av månedlige ledighetstall.

Ukentlig

Oppdatert 15.juni 2021

Månedlig

For søknader om dagpenger etter næring, se også månedlig statistikk over stønader til arbeidssøkere.

Arkiv nyhetssaker: 

Om statistikken

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk men noen mottas også på papir. 

Publisering 

Tall over forrige ukes innkomne søknader om dagpenger, saksbehandling av dagpenger og utbetalinger til arbeidssøkere vil oppdateres og publiseres mandager kl. 10.00 på denne siden i sommer. Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet.