Se publiseringskalenderen for oversikt over publisering av ukentlige og månedlige ledighetstall.

Ukentlig

Oppdatert 1. desember

Månedlig:

Arkiv nyhetssaker: 

Arkiv statistikk:

Om statistikken

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk men noen mottas også på papir. 

Publisering 

Tall over forrige ukes innkomne søknader om dagpenger, saksbehandling av dagpenger og utbetalinger til arbeidssøkere vil oppdateres og publiseres mandager kl. 10.00 på denne siden i sommer. Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet.