Utbetalinger av lønnskompensasjon for permitterte

Statistikk over utbetalingene av lønnskompensasjon og refusjon til arbeidsgivere. Statistikken oppdateres månedlig.

Statistikken oppdateres samtidig med supplerende statistikk om arbeidsmarkedet (se publiseringskalenderen).

Lønnskompensasjon for permitterte og refusjon til arbeidsgivere

Tirsdag 9. juni åpnet NAV for saksbehandling av lønnskompensasjon for dag 3–20 for permitterte arbeidstakere. Ordningen omfatter permitteringer til og med august.

Hovedtallene for lønnskompensasjon inngår også i den samlede utbetalingsstatistikken på siden for statistikk over søknader om dagpenger.

NAV publiserer liste over virksomheter som har mottatt lønnskompensasjon på data.nav.no 

Statistikk

Se også