Lønnskompensasjon for permitterte og refusjon til arbeidsgivere

Tirsdag 9. juni åpnet NAV for saksbehandling av lønnskompensasjon for dag 3–20 for permitterte arbeidstakere. Ordningen omfatter permitteringer til og med august. Statistikken oppdateres månedlig den andre mandagen i måneden inntil ordningen er ferdig utbetalt. 

Hovedtallene for lønnskompensasjon inngår også i den samlede utbetalingsstatistikken på siden for statistikk over søknader om dagpenger.

NAV publiserer liste over virksomheter som har mottatt lønnskompensasjon på data.nav.no 

Statistikk

Se også