Tallene er oppdatert 12. oktober 2020.

Kompensasjonsordning for frilansere og selvstendige næringsdrivende

Mandag 4. mai åpnet NAV mulighet for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. I uke 37 startet utbetaling for august. I sum var det per uke 37 utbetalt om lag 1,1 mrd kroner til 29 000 mottakere.

Statistikk

Les mer i nyhetssak om tallene (12. mai)