Utbetalinger fra kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendige næringsdrivende

Statistikken oppdateres den andre mandagen hver måned kl 10.00.

Tallene er oppdatert 7. mai 2021

Kompensasjonsordning for frilansere og selvstendige næringsdrivende

Mandag 4. mai åpnet NAV mulighet for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. I uke 37 startet utbetaling for august. I sum var det per uke 37 utbetalt om lag 1,1 mrd kroner til 29 000 mottakere.

Statistikk

Les mer i nyhetssak om tallene (12. mai)