Utbetalinger fra kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendige næringsdrivende