Annen helsefaglig behandler

Informasjon for deg som er klinisk sosionom, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut, jordmor eller annen helsefaglig behandler.

Er du klinisk sosionom, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut, jordmor eller annen helsefaglig behandler, er du velkommen til å ta kontakt med oss på Lege- og behandlertelefonen på tlf. 55 55 33 36.

I tilfeller hvor det er nødvendig å snakke med annen veileder, vil vi sette deg i kontakt med vedkommende. For å kunne sikre god service til deg, må vi avklare hva saken gjelder. Ringer du på vegne av din pasient, kan det være at vi vil henvise deg til tjenestene for privatpersoner.

Hva kan Lege- og behandlertelefonen bistå med:

Vi kan svare deg som behandler på spørsmål om

 • Oppfølging knyttet til AAP
 • Utfylling av sykmelding, legeerklæringer og spesialisterklæringer
 • Kommunale henvendelser
 • Dialogmøter/samarbeidsmøter
 • Tiltak og virkemidler
 • Legeerklæringstakster (erklæringer til NAV)
 • Oppfølging av sykmeldte og inkluderende arbeidsliv
 • Regelverk knyttet til sykefraværsoppfølging
 • Krisehenvendelser (økonomisk sosialhjelp i nødsituasjon, akutt bostedsløshet mv. En krisehenvendelse kan f. eks være at bruker ikke har penger til det mest nødvendige som mat, nødvendige medisiner, nødvendige reiseutgifter mv., og står kortvarig uten mulighet til å skaffe seg det)
 • Teknisk brukerstøtte for leger og helsepersonell
 • Andre skjemaer og blanketter til NAV

Vi gir også generell veiledning og informasjon om:

 • Sykepenger
 • AAP
 • Hjelpemidler
 • Pleie- og opplæringspenger
 • Svangerskapspenger
 • Omsorgspenger
 • Grunn- og hjelpestønad

Identifisering

For å sikre oss at du er den du sier du er, må vi stille deg kontrollspørsmål, og identifisere at du er lege eller behandler.

Vi identifiserer leger og behandlere med HPR-nummer. Alle som er autorisert helsepersonell har HPR-nummer.

Sosionomer og behandlere som ikke har HPR-nr.:

Hvis du ikke har HPR-nummer, vil vi søke deg fram i Aa-registeret med navn og fødselsdato for å sikre identifisering.