• Digital ekskludering i NAV - hvem, når hvorfor? Sintef (2019-2021)

  • Gjennom kvantitativ og kvalitativ metode vil prosjektet forsøke å finne hvilke brukergrupper som har utfordringer med digitale løsninger i NAV, i hvilken situasjon får disse problemer med eksisterende løsninger og hva er det med dagens løsninger som ikke passer til behovene i disse brukergruppene og hva kan gjøres i forbedringsarbeidet 
  • Prosjektleder: Trude Mariane Midtgård (trude.midtgard@sintef.no)

 

 • Kunnskap om kommunikasjon: Fra best practice i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden, SNF (2019-2021)

  • Avdekke årssakssammenhenger mellom digitalisering av brukerinteraksjon (og kommunikasjonen rundt denne) og brukernes utfall i lab (forståelse, prestasjon, opplevelse av interaksjonen, osv). Metodisk skal dette gjøres ved å invitere NAV-brukere inn i en eksperimentlab
  • Prosjektleder: Kjetil Bjorvatn (kjetil.bjorvatn@nhh.no

 

 • Saksbehandlere, automatisert innsatskategorisering og arbeidssøkeres overgang til arbeid, UiO, Økonomisk institutt (2019-2021)

  • Prosjektet vil vi undersøke om det finnes systematiske forskjeller på tvers av individuelle saksbehandlere i NAV, tallfeste i hvilken grad slike forskjeller mellom saksbehandlere resulterer i forskjeller i arbeidsmarkedsutfallene til arbeidssøkere, og undersøke om en endring i retningslinjer for oppfølgning av arbeidssøkere som innebar en mer automatisert innsatskategorisering ved utfylling av en digital aktivitetsplan hadde en effekt på denne sammenhengen
  • Prosjektleder: Gaute Torsvik (gaute.torsvik@econ.uio.no)

 

 • Virtuelle praksisplasser VR/AR: videreføring og utprøving, NTNU Institutt for pedagogikk og livslang læring (2019-2021)

  • Videreutvikle metodologi/konsept for en virtuell praksisplass og jobbsmak i VR for flere yrker, utover tidligere utviklet fiskeri, slik at brukere får flere bransjer å velge mellom og utprøve løsninger på NAV-kontorer og skoler.
  • Prosjektleder: Ekaterina Praslova-Førland (ekaterip@ntnu.no)

 

 •  Muligheter og begrensninger ved digitalisering av sosiale tjenester, Proba (2019-2021)

  • Kvalitativt prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan digitalisering av tjenestene og brukerdialogen knyttet til økonomisk sosialhjelp (primært NAVs prosjekt Digisos) påvirker brukere og saksbehandler.
  • Prosjektleder: Trude Thorbjørnsrud (tt@proba.no)

 

 •  Bruken av digital aktivitetsplan, Proba (2019-2020)

  • Utforskende prosjekt som vil belyse ulike sider ved bruken av digital aktivitetsplan i ulike brukergrupper, hvilken betydning den har for oppfølgingsløp, kommunikasjon og samhandling.
  • Prosjektleder: Helene Berg (hb@proba.no