Det er for tiden ingen pågående prosjekter på temaområdet arbeidsinkludering.