Arbeidsinkludering

Her finner du en oversikt over pågående prosjekter innenfor temaområdet arbeidsinkludering.

 • Inkluderingskompetanse som samskaping mellom NAV-veiledere og mentor, AFI (2020-2023)
  • Målet med prosjektet er å utvikle praksisnære læringsmodeller for utvikling av inkluderingskompetanse blant NAV-veiledere. I tillegg vil prosjektet utvikle inkluderingskompetanse i bedrifter gjennom samskaping mellom veiledere, brukere og mentorer om mentortiltaket. Forskningsdesignet er hovedsakelig kvalitativt og legger opp til forskningsstøttet organisasjonslæring.
  • Prosjektleder: Øystein Spjelkavik (oysp@oslomet.no)
 • Syktbrajobb (2020-2021)

  • Hensikten med prosjektet er å kartlegge og evaluere forsøket Syktbrajobb i utvalgte bydeler og kommuner i og rundt Bergen. Syktbrajobb skal få flere unge mennesker på uføretrygd ut i lønnet arbeid, ved å tilby en tjeneste basert på den evidensbaserte modellen Individuell jobbstøtte (IPS).

  • Prosjektleder: Kristian Rostoft Boysen (kristian.boysen@oxford.no)

 • Resultatbasert finansiering av oppfølging (Refino) (2017-2022)

  • En randomisert kontrollert studie av forsøket av Refino. Formålet med forsøket er å undersøke om en finansieringsmodell som innebærer at utbetaling av tilskudd til tiltaksarrangør avhenger av overgang til arbeid og jobbfastholdelse for deltakeren, stimulerer til god resultatoppnåelse
   knyttet til overgang til arbeid. Prosjektet bygger på det tidligere forsøket resultatbasert finansiering av formidlingsbistand (Refin).

  • Prosjektleder: Helene Berg (hb@proba.no)