Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV i Vest-Viken.

Publisert: 03.01.2019 | Sist endret: 19.01.2021

Fortsatt svak økning i antall arbeidssøkere i Vest-Viken

Tirsdag 19. januar er 10 591 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 4,7 prosent, mens den i hele landet er på 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 19.01.2021 | Sist endret: 19.01.2021

Svak økning i antall arbeidssøkere i Vest-Viken

Tirsdag 12. januar var 10 527 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 4,7 prosent, mens den i hele landet er på 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 12.01.2021 | Sist endret: 12.01.2021

16 900 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

I desember var 16 916 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 6,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 237 færre enn ved utgangen av november.

Publisert: 18.12.2020 | Sist endret: 18.12.2020

Svak nedgang i antall arbeidssøkere i Vest-Viken så langt i desember

Tirsdag 8. desember var 9 768 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 4,3 prosent, mens den i hele landet er på 3,8 prosent av arbeidsstyrken.  

Publisert: 08.12.2020 | Sist endret: 08.12.2020

Koronaeffekten gir fortsatt økt sykefravær

I 3. kvartal 2020 var det legemeldte sykefraværet på 4,2 prosent i regionen Vest-Viken. Det var en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. I Viken fylke var sykefraværet på 4,6 prosent (+4,8%), mens det i landet som helhet var på 4,5 prosent (+5,7%).

Publisert: 02.12.2020 | Sist endret: 02.12.2020

Over 17 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Ved utgangen av november var 17 153 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 6,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1 004 flere enn ved utgangen av oktober.

Publisert: 27.11.2020 | Sist endret: 27.11.2020

600 flere arbeidssøkere i Vest-Viken siste uke

Tirsdag 17. november var 9 456 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 4,2 prosent, mens den i landet som helhet er på 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 17.11.2020 | Sist endret: 17.11.2020

Drøyt 16 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Ved utgangen av oktober var 16 149 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 6,3 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1 122 færre enn ved utgangen av september.

Publisert: 30.10.2020 | Sist endret: 30.10.2020

Relansering av Internasjonale Drammen – vil få 300 innvandrere i jobb 

Vi fortsetter det vellykkede samarbeidet mellom Næringsforeningen i Drammensregionen, NAV, og Drammen kommune og relanserer Internasjonale Drammen. Vi er glade for å kunne videreføre dette fantastiske initiativet av Terje Stykket og Ivar Flaten som under Næringsforeningens prosjektledelse lyktes med å få mange med innvandrerbakgrunn i arbeid fra 2016 til 2019. 

Publisert: 12.10.2020 | Sist endret: 12.10.2020

Bedriftene i Hallingdal under covid-19

228 bedrifter i Hallingdal har svart på undersøkelsen NAV Hallingdal har sendt ut for å kartlegge behov, samt utvikle tiltak og virkemidler for å styrke næringslivet i Hallingdal.

Publisert: 29.09.2020 | Sist endret: 29.09.2020

Viken fylkeskommune og NAV samarbeider om å få flere i utdanning og jobb

Fylkesrådsleder Tonje Brenna, Inger Anne Speilberg, direktør i NAV Vest-Viken og Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken, signerte en samarbeidsavtale om innsatsen for å få flere i utdanning og arbeid.

Publisert: 14.09.2020 | Sist endret: 15.09.2020

Nye metoder og tilbud om tidlig oppfølging til sykemeldte

NAV Ringerike og NAV Kongsberg skal nå prøve ut nye metoder i oppfølgingen av sykemeldte. Vi vil tilby tidligere oppfølging og finne ut hvorfor noen blir raskere friskmeldt enn andre.

Publisert: 09.09.2020 | Sist endret: 09.09.2020

Koronaeffekt gir fortsatt økt sykefravær

I 2. kvartal 2020 var det legemeldte sykefraværet på 4,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det var en økning på 5,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. I Viken fylke var sykefraværet på 5,2 prosent (+4,0%), mens det i landet som helhet var på 5,1 prosent (+4,7%).

Publisert: 02.09.2020 | Sist endret: 02.10.2020

19 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Ved utgangen av august var 19 055 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 7,4 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1 965 færre enn ved utgangen av juli.

Publisert: 28.08.2020 | Sist endret: 02.10.2020

21 000 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Ved utgangen av juli var 21 020 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 8,2 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 3 421 færre enn ved utgangen av juni.

Publisert: 10.08.2020 | Sist endret: 02.10.2020

24 500 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Ved utgangen av juni var i underkant av 24 500 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 9,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 7 500 færre enn ved utgangen av mai.

Publisert: 03.07.2020 | Sist endret: 02.10.2020

1 395 færre arbeidssøkere i Vest-Viken siste uken

Tirsdag 23. juni var 12 801 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,0 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke var ledigheten den siste uken på 5,5 prosent, mens den i landet som helhet var på 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 24.06.2020 | Sist endret: 14.12.2020

1 562 færre arbeidssøkere i Vest-Viken den siste uken

Tirsdag 16. juni var 13 443 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,2 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke var ledigheten den siste uken på 5,8 prosent, mens den i landet som helhet var på 5,4 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 16.06.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Koronautbruddet førte til sterk økning i sykefraværet

I 1. kvartal 2020 var det legemeldte sykefraværet på 5,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det var en økning på 11,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. I Viken fylke var sykefraværet på 6,2 prosent (+10,6%), mens det i landet som helhet var på 6,1 prosent (+11,4%).

Publisert: 11.06.2020 | Sist endret: 02.10.2020

1824 færre arbeidssøkere i Vest-Viken siste uke

Tirsdag 9. juni var 14 206 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,5 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke var ledigheten den siste uken på 6,1 prosent, mens den i landet som helhet var på 5,7 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 10.06.2020 | Sist endret: 02.10.2020

1 746 færre arbeidssøkere i Vest-Viken siste uke

Tirsdag 19. mai var 17 571 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 7,5 prosent, mens den i landet som helhet er på 7,1 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 19.05.2020 | Sist endret: 02.10.2020

1960 færre arbeidssøkere i Vest-Viken den siste uken

Tirsdag 12. mai var 19 317 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 8,1 prosent, mens den i landet som helhet er på 7,8 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 12.05.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Mer enn 38 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Ved utgangen av april var mer enn 38 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 15 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1 500 flere enn ved utgangen av mars, men ser man kun på de siste tre ukene har det vært en nedgang på 766 personer.

Publisert: 30.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

39 113 arbeidssøkere i Vest-Viken

Tirsdag 21. april var 25 608 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 10,6 prosent, mens den i landet som helhet er på 10,2 prosent av arbeidsstyrken.  

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Hvor mye koster velferd i Vest-Viken per innbygger?

I 2019 utbetalte NAV nær 39 milliarder kroner til personer bosatt i regionen Vest-Viken. På landsbasis ble det utbetalt nær 447 milliarder kroner. I Vest-Viken utgjorde alderspensjon 55 prosent av beløpet. Av personer bosatt i vår region mottok 40 prosent en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året.

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

38 000 arbeidssøkere i Vest-Viken

Tirsdag 7. april var 26 694 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,5 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 10,8 prosent, mens den i landet som helhet er på 10,4 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 07.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Halvparten av alle ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger

NAV publiserer i dag ny statistikk som viser at 3 884 personer innen overnattings- og serveringsvirksomhet i Vest-Viken har søkt om dagpenger ved permittering de siste ukene.

Publisert: 01.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

12 993 flere ledige i Vest-Viken den siste uken

Tirsdag 24. mars var 25 686 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 10,6 prosent, mens den i landet som helhet er på 10,4 prosent av arbeidsstyrken.  

Publisert: 24.03.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Økt sykefravær i Buskerud 4. kvartal 2019

I 4. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,6 prosent i Buskerud. Det var en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,3 prosent, en økning på 3,3 prosent.

Publisert: 11.03.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Godt arbeidsmarked i februar

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i februar registrert 5 531 helt ledige personer. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og er rett under landsgjennomsnittet som ligger på 2,3 prosent.

Publisert: 28.02.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Godt arbeidsmarked i januar

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i januar registrert 5 727 helt ledige personer. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken, og er rett under landsgjennomsnittet som ligger på 2,4 prosent. 

Publisert: 10.02.2020 | Sist endret: 29.09.2020

Økt arbeidsledighet i Akershus

I desember var det 6 623 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I landet som helhet var 2,2 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 15.01.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Økt sykefravær i Akershus i 3. kvartal

I 3. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 4,2 prosent i Akershus. Det var en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 4,3 prosent, en økning på 2 prosent.

Publisert: 05.12.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Nedgang i ledigheten i Buskerud

I Buskerud var det i november registrert 3 195 helt ledige personer, en nedgang på 8 prosent (- 270 personer) i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

Publisert: 29.11.2019 | Sist endret: 02.10.2020

1,7 prosent ledighet i Asker og Bærum

I november var det 6 526 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 28.11.2019 | Sist endret: 29.11.2019

Litt flere arbeidsledige i Akershus

I oktober var det 6 573 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 01.11.2019 | Sist endret: 01.11.2019

God tilgang på stillinger i Buskerud

I Buskerud var det i oktober registrert 3 229 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

Publisert: 01.11.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Torsdag 10. oktober kåres den rauseste sjefen for unge!

I to måneder har vi jaktet på gode sjefer som gir unge muligheter, og denne uken kåres vinneren. Kampanjen har skapt et stort engasjement i hele Drammensregionen, med mer en 30 000 besøkende på kampanjesiden på Facebook. Over 2000 personer har nominert og stemt frem sine favoritter blant rause sjefer med et hjerte for unge.

Publisert: 09.10.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Nedgang i ledigheten i Asker og Bærum

I september var det 1 693 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 1,9 prosent, mens det i landet som helhet var 2,2 prosent helt ledige.

Publisert: 27.09.2019 | Sist endret: 27.09.2019

God tilgang på stillinger i Buskerud

I Buskerud var det i september registrert 3 365 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,2 prosent.

Publisert: 27.09.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Stabilt sykefravær i Buskerud

I 2. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,1 prosent i Buskerud. Det er en økning på 0,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 4,9 prosent, en økning på 2,2 prosent.

Publisert: 05.09.2019 | Sist endret: 05.09.2019

Fortsatt 1,8 prosent ledighet i Asker og Bærum

I august var det 1 767 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,0 prosent, mens i landet som helhet var det 2,3 prosent helt ledige.

Publisert: 30.08.2019 | Sist endret: 30.08.2019

Nedgang i ledigheten i Buskerud

I Buskerud var det i juli registrert 3 672 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ledigheten i Buskerud er rett over landsgjennomsnittet, som ligger på 2,4 prosent.

Publisert: 02.08.2019 | Sist endret: 02.08.2019

1,8 prosent ledighet i Asker og Bærum

I juli var det 1 789 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,1 prosent, mens i landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 02.08.2019 | Sist endret: 02.08.2019

1,9 prosent arbeidsledighet i Akershus

I juni var det 6 206 helt ledige personer i Akershus, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 3 prosent siden samme tid i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 28.06.2019 | Sist endret: 28.06.2019

Nedgang i sykefraværet i Buskerud

I 1. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,8 prosent i Buskerud. Det var en nedgang på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,5 prosent, en nedgang på 1,4 prosent.

Publisert: 12.06.2019 | Sist endret: 12.06.2019

Nedgang i sykefraværet i Akershus

I 1. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent i Akershus. Det var en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,5 prosent, også en nedgang på 1,4 prosent.

Publisert: 12.06.2019 | Sist endret: 12.06.2019

1,6 prosent ledighet i Asker og Bærum

I mai var det 1 565 helt ledige personer i Asker og Bærum. Begge kommunene har en ledighet på 1,6 prosent av arbeidsstyrken. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid, mens det i Akershus var 1,9 prosent ledige.

Publisert: 30.05.2019 | Sist endret: 02.10.2020

NAV-leder i Nye Drammen på plass

Katrine Christiansen skal lede det som blir regionens største NAV-enhet.

Publisert: 20.05.2019 | Sist endret: 02.10.2020

2 prosent ledighet i Akershus

I april var 6 428 personer, 2,0 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige i Akershus. I landet som helhet var 2,3 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 03.05.2019 | Sist endret: 03.05.2019

Stabilt arbeidsmarked i Akershus

6 719 personer, 2,1 prosent av arbeidsstyrken, var helt ledige i Akershus i mars. I landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 29.03.2019 | Sist endret: 29.03.2019

Nedgang i sykefraværet i Buskerud

I 4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i Buskerud. Det var en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Sykefraværet for landet var på 5,1 prosent, en nedgang på 1,3 prosent.

Publisert: 20.03.2019 | Sist endret: 20.03.2019

Fortsatt lav ledighet i Buskerud

I Buskerud var det i februar registrert 3 747 helt ledige personer, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet, som ligger på 2,5 prosent

Publisert: 28.02.2019 | Sist endret: 01.03.2019

Fortsatt lav ledighet i Akershus

I Akershus var 7 002 personer, 2,2 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige i januar. I landet som helhet var 2,6 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Publisert: 01.02.2019 | Sist endret: 04.02.2019