Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV i Vest-Viken.

Mer enn 36 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i mars registrert 27 555 helt ledige personer. Dette tilsvarer 10,9 prosent av arbeidsstyrken, og er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 10,7 prosent. I tillegg var 8 052 registrert som delvis ledige i Vest-Viken. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de har meldt seg hos NAV. Bruttoledigheten i Vest-Viken er på 11,3 prosent av arbeidsstyrken, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

12 993 flere ledige i Vest-Viken den siste uken

Tirsdag 24. mars var 25 686 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 10,6 prosent, mens den i landet som helhet er på 10,4 prosent av arbeidsstyrken.  

Økt sykefravær i Buskerud 4. kvartal 2019

I 4. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,6 prosent i Buskerud. Det var en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,3 prosent, en økning på 3,3 prosent.

Godt arbeidsmarked i februar

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i februar registrert 5 531 helt ledige personer. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og er rett under landsgjennomsnittet som ligger på 2,3 prosent.

Godt arbeidsmarked i januar

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i januar registrert 5 727 helt ledige personer. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken, og er rett under landsgjennomsnittet som ligger på 2,4 prosent. 

Økt arbeidsledighet i Akershus

I desember var det 6 623 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I landet som helhet var 2,2 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Økt sykefravær i Akershus i 3. kvartal

I 3. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 4,2 prosent i Akershus. Det var en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 4,3 prosent, en økning på 2 prosent.

Nedgang i ledigheten i Buskerud

I Buskerud var det i november registrert 3 195 helt ledige personer, en nedgang på 8 prosent (- 270 personer) i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

1,7 prosent ledighet i Asker og Bærum

I november var det 6 526 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Litt flere arbeidsledige i Akershus

I oktober var det 6 573 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

God tilgang på stillinger i Buskerud

I Buskerud var det i oktober registrert 3 229 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

Torsdag 10. oktober kåres den rauseste sjefen for unge!

I to måneder har vi jaktet på gode sjefer som gir unge muligheter, og denne uken kåres vinneren. Kampanjen har skapt et stort engasjement i hele Drammensregionen, med mer en 30 000 besøkende på kampanjesiden på Facebook. Over 2000 personer har nominert og stemt frem sine favoritter blant rause sjefer med et hjerte for unge.

Nedgang i ledigheten i Asker og Bærum

I september var det 1 693 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 1,9 prosent, mens det i landet som helhet var 2,2 prosent helt ledige.

God tilgang på stillinger i Buskerud

I Buskerud var det i september registrert 3 365 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,2 prosent.

Stabilt sykefravær i Buskerud

I 2. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,1 prosent i Buskerud. Det er en økning på 0,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 4,9 prosent, en økning på 2,2 prosent.

Fortsatt 1,8 prosent ledighet i Asker og Bærum

I august var det 1 767 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,0 prosent, mens i landet som helhet var det 2,3 prosent helt ledige.

Hvem er den rauseste sjefen for unge i Drammensregionen? Sjefsjakten starter nå!

I dag gikk startskuddet for jakten på den rauseste sjefen for unge i Drammensregionen – «Rauseste sjef – UNG». Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR) og NAV-kontorene i Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker samarbeider om å finne sjefer som er rause og gir unge mennesker muligheter.

Nedgang i ledigheten i Buskerud

I Buskerud var det i juli registrert 3 672 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ledigheten i Buskerud er rett over landsgjennomsnittet, som ligger på 2,4 prosent.

1,8 prosent ledighet i Asker og Bærum

I juli var det 1 789 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,1 prosent, mens i landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

1,9 prosent arbeidsledighet i Akershus

I juni var det 6 206 helt ledige personer i Akershus, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 3 prosent siden samme tid i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Nedgang i sykefraværet i Buskerud

I 1. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,8 prosent i Buskerud. Det var en nedgang på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,5 prosent, en nedgang på 1,4 prosent.

Nedgang i sykefraværet i Akershus

I 1. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent i Akershus. Det var en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,5 prosent, også en nedgang på 1,4 prosent.

1,6 prosent ledighet i Asker og Bærum

I mai var det 1 565 helt ledige personer i Asker og Bærum. Begge kommunene har en ledighet på 1,6 prosent av arbeidsstyrken. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid, mens det i Akershus var 1,9 prosent ledige.

Stor mangel på arbeidskraft i Vest-Viken

I årets bedriftsundersøkelse fra NAV Vest-Viken, det vil si Asker, Bærum og Buskerud, oppga bedriftene at de manglet cirka 5 275 personer. Av drøyt 1300 bedrifter NAV har kontaktet svarte 1 027 på undersøkelsen, noe som utgjør en svarandel på hele 77 prosent.

2 prosent ledighet i Akershus

I april var 6 428 personer, 2,0 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige i Akershus. I landet som helhet var 2,3 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Stabilt arbeidsmarked i Akershus

6 719 personer, 2,1 prosent av arbeidsstyrken, var helt ledige i Akershus i mars. I landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Nedgang i sykefraværet i Buskerud

I 4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i Buskerud. Det var en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Sykefraværet for landet var på 5,1 prosent, en nedgang på 1,3 prosent.

Fortsatt lav ledighet i Buskerud

I Buskerud var det i februar registrert 3 747 helt ledige personer, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet, som ligger på 2,5 prosent

Fortsatt lav ledighet i Akershus

I Akershus var 7 002 personer, 2,2 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige i januar. I landet som helhet var 2,6 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.