Bedriftsundersøkelser i Nordland

NAV i Nordland gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i fylket. Undersøkelsen er en nyttig kilde til bedre kunnskap om bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft.

Under relatert informasjon er artikler for tidligere publiserte bedriftsundersøkelser.