Kan barn over 18 år motta barnebidrag?

Plikten til å betale bidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til fortsatt bidrag.

Det må avtales eller søkes særskilt om barnet skal få bidrag etter fylte 18 år. Barnet kan avtale bidraget direkte med den bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter bidraget. Barnet kan få bidrag til han eller hun er ferdig med videregående skole eller tilsvarende.

Skal NAV fastsette bidraget, skjer dette etter de samme reglene som for bidrag til barn som er under 18 år. Bor barnet alene, kan det ha rett til bidrag fra begge foreldrene. Når barnet har fylt 18 år, er det barnet selv som søker om bidrag og mottar pengene. Dette gjelder selv om barnet fortsatt bor hos den som tidligere var mottaker av barnebidraget. Husk å krysse av for at du er bidragsbarnet på førstesiden i søknaden.

Når det skal beregnes bidrag til barn over 18 år i bidragsveilederen, skal inntekten til den forelderen som ikke er bidragspliktig, legges inn som bidragsmottakerens inntekt. Dere kan legge inn inntekt for bidragsbarnet ved å velge «ja» på spørsmålet om barnet har egen inntekt.

Hvordan NAV beregner barnebidraget