Barnebidrag

Help

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Barnebidrag

Hvis foreldrene til et barn ikke bor sammen, må den som ikke har barnet boende hos seg betale sin andel som barnebidrag til den andre.

Beregn barnebidrag

Med NAVs bidragsveileder kan dere få hjelp til å regne ut størrelsen på barnebidraget.