Hva er barnebidrag?

Help

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Om barnebidrag

Foreldre har forsørgelsesplikt for barna sine, også når de ikke bor sammen. Her kan du lese mer om fra når bidrag skal betales/mottas, og hvem som skal betale eller motta bidrag ved ulike bosituasjoner.

Kan barn over 18 år motta barnebidrag?

Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag.