Tilskudd til bil i arbeid og utdanning

Inntekter mellom Lån/tilskudd i prosent
0-3 G 100
3-3,5 G 80
3,5-4 G 70
4-4,5 G 60
4,5-5 G 50
5-5,5 G 40
5,5-6 G 20
 • Du sender søknad og nødvendige vedlegg 
 • Vi gir svar på søknaden 
 • Dersom innvilgelse mottar du bekreftelse til bilselger 
 • Du inngår kjøpekontrakt på ønsket bil (se sjekkliste ved kjøp av bil) og får den registrert i ditt navn 
 • Du betaler eventuelt mellomlegg mellom tilskuddet og prisen på bilen
 • Du sender oss følgende:
  • kopi av kjøpekontrakt
  • kopi av vognkort
 • Bilselger sender faktura til NAV i elektronisk format (EHF)
 • Vi sender deg gjeldsbrev
 • Du sender oss originalt undertegnet gjeldsbrev
 • Vi betaler tilskuddet til bilselger 
 • Vi sender deg kopi av gjeldsbrevet