Tilskudd til bil i arbeid og utdanning

Du må være i arbeid eller utdanning for å kunne søke om tilskudd til bil. Målgruppen for tilskuddet er mennesker som ikke kan bruke kollektiv transport på grunn av varig funksjonsnedsettelse.

Hvem kan søke?

Du må ha en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du har store vansker med å benytte offentlig transport alene eller med følge. At det ikke finnes tilbud om offentlig transport der du bor er ikke en grunn til å få tilskudd til bil. Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før du fylte 67 år.

Transportbehov

Tilskudd til bil skal dekke reiser til og fra arbeids- eller utdanningssted. Kan du dekke dette transportbehovet på en annen måte, for eksempel ved hjelp av arbeids- og utdanningsreiser, kan du ikke få tilskudd til bil. I vurderingen legger vi vekt på om andre i husstanden har en bil som du kan bruke. Du kan ikke få tilskudd dersom avstanden til arbeid eller utdanning er svært kort, eller dersom du bare har behov for å reise en gang i blant.

Dersom du allerede eier en bil

Dersom du har en privatfinansiert bil og søker om tilskudd, kan du enten få tilskudd når bilen din er over 11 år eller når den er over 8 år og har kjørt mer enn 150 000 km. Vi legger vekt på alderen til selve bilen, ikke tidspunktet du kjøpte den.

Dersom du har tilskudd til bil fra NAV fra før, må det ha gått over 8 år siden forrige gang du fikk tilskudd. 

Er det mindre enn 6 måneder siden du kjøpte bilen, kan du søke om refusjon.

Når kan du søke om nytt tilskudd?

Du kan søke om nytt tilskudd etter 8 år. Vi vurderer ikke alder på bilen du eier når du søker gjenanskaffelse. Dersom du får nytt tilskudd etter 8 år blir det foregående tilskuddet avskrevet.

Dersom helsetilstanden din endrer seg slik at du har behov for en spesialtilpasset kassebil, kan du få lån til dette uavhengig av når du fikk forrige tilskudd. Tilskuddet må i slike tilfeller helt eller delvis tilbakebetales til NAV.

Hva skjer dersom du slutter i arbeid eller utdanning?

Du er pliktig til å informere oss om dette. Vi vil da vurdere bilsaken din på nytt. Dersom du blir arbeidssøker må vi i hver enkelt sak vurdere om retten til tilskuddet skal opphøre. Du kan da risikere å måtte betale tilbake hele eller deler av tilskuddet 

Dersom du går over til uføretrygd vil retten til tilskuddet opphøre.

Økonomisk behovsprøving

Behovsprøving avgjør hvor stort tilskudd du kan få til bil. Dersom du har for høy inntekt kan du ikke få tilskudd til bil. Her finner du oversikt over størrelsen på tilskuddet.

Behovsprøvingen er basert på inntekt. Når vi gjennomfører behovsprøvingen tar vi utgangspunkt i alminnelig inntekt som vi regner om til grunnbeløpet. Vi bruker som hovedregel siste tilgjengelige likningsopplysninger. Har du ektefelle, eller samboer som du har felles barn med, blir deres inntekt tatt med i behovsprøvingen. I behovsprøvingen tar vi hensyn til om du forsørger ektefelle eller barn under 18 år.

Denne tabellen viser hvordan inntekt påvirker lån eller tilskudd til bil fra folketrygden. Du kan også bruke inntektskalkulatoren for bil.

Inntekter mellom Lån/tilskudd i prosent
0-3 G 100
3-3,5 G 80
3,5-4 G 70
4-4,5 G 60
4,5-5 G 50
5-5,5 G 40
5,5-6 G 20

Saksgang 

 • Du sender søknad og nødvendige vedlegg 
 • Vi gir svar på søknaden 
 • Dersom innvilgelse mottar du bekreftelse til bilselger 
 • Du inngår kjøpekontrakt på ønsket bil (se sjekkliste ved kjøp av bil) og får den registrert i ditt navn 
 • Du betaler eventuelt mellomlegg mellom tilskuddet og prisen på bilen
 • Du sender oss følgende:
  • kopi av kjøpekontrakt
  • kopi av vognkort
 • Bilselger sender faktura til NAV i elektronisk format (EHF)
 • Vi sender deg gjeldsbrev
 • Du sender oss originalt undertegnet gjeldsbrev
 • Vi betaler tilskuddet til bilselger 
 • Vi sender deg kopi av gjeldsbrevet

Her finner du oversikt over saksbehandlingstider.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om tilskudd til bil i arbeid og utdanning.