Yrkesskade og yrkessykdom

  • nærmere beskrivelse av skaden
  • opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)
  • opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege
  • opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har hatt flere arbeidsgivere)