Arkiv-Sykefraværsstatistikk pr. 4. kvartal 2013

Kvartalsvis statistikk over sykefravær. Statistikk pr. 4. kvartal 2013

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 4,1 prosent fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. Sykefraværet er nå på 5,4 prosent.

Hedmark har hatt den største nedgangen på i alt 11,6 prosent, og er nå på 5,5 prosent. Det er også stor nedgang i Oppland med 8,2 prosent. Finnmark har hatt en liten økning i sykefraværet og har nå et sykefravær på 6,6 prosent det samme som Østfold som er det høyeste i landet.

Alle sektorer har en nedgang i sykefraværet i 4. kvartal. Nedgangen er størst i  kommunal forvaltning hvor fraværet gikk ned med 4,6 prosent. Når det gjelder næring er det størst nedgang  i private tjenester og elektrisitet-,vann og renovasjon.

Påbegynte sykefraværstilfeller i 4. kvartal 2012 har en gjennomsnittlig varighet på 39,8 dager, mens varigheten for påbegynte tilfeller i 4. kvartal 2011 var på 39,6 dager.


Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no