Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 4 kv 2003-2012.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
I alt 38,0 38,5 41,3 38,4 39,6 41,4 38,1 41,1 39,6 39,8
Østfold 44,8 43,3 47,4 45,0 45,8 50,3 44,1 46,1 44,3 45,2
Akershus 34,2 35,4 38,2 34,6 35,5 37,4 33,7 36,9 34,5 34,7
Oslo 30,8 31,7 33,4 31,5 32,1 32,8 29,0 31,5 29,7 29,9
Hedmark 44,8 45,9 52,9 46,4 50,7 52,6 46,5 52,7 53,1 52,0
Oppland 44,9 46,3 49,0 47,2 48,5 50,6 46,4 48,9 47,7 49,0
Buskerud 41,1 40,6 41,6 39,9 40,7 43,0 39,1 42,6 40,0 41,3
Vestfold 44,1 44,7 45,5 42,8 44,5 47,9 43,7 45,5 44,4 44,8
Telemark 43,8 43,4 48,0 43,5 44,7 48,2 42,7 45,2 45,0 43,0
Aust-Agder 47,9 47,5 48,5 45,2 48,5 49,9 46,1 50,7 49,3 51,2
Vest-Agder 47,0 46,0 50,0 45,3 43,1 48,7 46,8 46,8 47,8 49,6
Rogaland 32,7 32,3 35,0 32,3 33,5 33,7 32,3 35,2 33,6 32,3
Hordaland 33,6 33,7 36,7 34,9 35,5 36,8 35,3 37,9 37,2 36,9
Sogn og Fjordane 33,8 37,8 40,4 38,7 42,1 43,5 39,6 40,9 42,5 44,2
Møre og Romsdal 40,0 39,3 42,5 39,5 41,7 41,9 41,2 45,2 43,0 43,2
Sør-Trøndelag 39,2 42,7 45,6 42,9 42,2 45,2 41,0 47,0 45,1 45,2
Nord-Trøndelag 43,5 46,2 52,0 45,7 50,5 52,3 50,4 53,4 47,2 52,1
Nordland 42,7 42,4 44,3 42,2 44,2 46,5 45,4 48,7 49,0 48,7
Troms 36,4 39,5 40,4 37,0 38,5 40,6 38,1 39,6 40,0 40,1
Finnmark 39,3 37,8 41,8 38,8 40,9 40,1 36,8 40,5 38,4 40,5
Annet 74,1 28,0 42,4 58,3 35,6 53,7 27,6 52,4 15,0 3,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
Menn I alt 35,9 36,3 37,5 35,2 35,8 40,0 36,1 39,0 36,6 36,9
Østfold 42,4 39,5 44,7 41,9 41,3 50,5 43,0 44,5 43,3 42,8
Akershus 30,9 33,1 33,0 30,6 31,2 35,3 31,7 34,5 31,7 32,9
Oslo 29,7 30,1 31,3 29,1 29,7 31,6 27,7 30,0 27,6 27,8
Hedmark 41,7 42,7 48,1 42,6 45,8 52,6 44,1 52,0 48,7 47,6
Oppland 43,6 42,5 45,1 44,0 44,6 51,7 44,5 46,9 44,5 45,4
Buskerud 38,9 40,1 38,6 36,8 37,4 43,4 36,9 40,5 36,7 39,1
Vestfold 41,1 40,8 42,5 39,9 40,5 46,4 40,3 43,8 41,8 42,1
Telemark 42,2 42,7 43,7 38,9 41,5 47,6 42,8 43,8 42,2 41,9
Aust-Agder 44,4 43,1 42,5 40,9 38,4 47,3 42,1 48,9 46,2 45,9
Vest-Agder 45,1 42,1 42,4 40,3 36,1 44,7 43,5 43,2 43,1 46,0
Rogaland 29,5 29,2 30,4 28,2 29,2 30,4 28,5 31,7 29,2 28,8
Hordaland 29,6 31,0 33,1 31,3 31,7 34,4 32,4 35,5 34,1 33,5
Sogn og Fjordane 32,1 34,9 34,9 35,2 38,7 39,6 35,8 36,9 37,7 40,4
Møre og Romsdal 37,4 36,2 36,0 34,7 34,8 37,8 38,5 41,7 38,3 37,6
Sør-Trøndelag 35,9 39,4 40,5 39,3 38,2 42,9 38,2 43,2 39,8 39,8
Nord-Trøndelag 39,1 43,9 46,5 42,1 45,8 50,2 47,9 50,1 41,9 48,4
Nordland 40,5 41,2 40,1 38,8 41,7 46,2 42,8 44,9 44,3 45,1
Troms 37,3 41,0 38,4 38,0 37,6 44,5 39,9 40,2 38,4 39,7
Finnmark 48,5 38,3 45,0 39,3 41,5 41,9 39,6 43,7 39,4 41,3
Annet 51,7 20,4 8,0 21,5 43,9 26,5 21,2 14,5 15,0 .

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
Kvinner I alt 39,5 40,1 43,9 40,7 42,2 42,3 39,5 42,5 41,6 41,7
Østfold 46,7 46,2 49,6 47,3 49,2 50,2 44,9 47,2 44,9 46,8
Akershus 36,3 37,0 41,5 37,2 38,3 38,7 35,0 38,4 36,1 35,9
Oslo 31,4 32,6 34,7 33,0 33,5 33,5 29,9 32,3 31,0 31,3
Hedmark 47,3 48,4 56,6 49,4 54,4 52,6 48,1 53,1 56,2 55,0
Oppland 45,9 49,2 52,0 49,5 51,4 49,8 47,7 50,3 49,8 51,2
Buskerud 42,6 41,0 43,8 42,1 43,0 42,7 40,5 44,0 42,2 42,7
Vestfold 46,1 47,6 47,7 44,8 47,4 48,9 46,0 46,6 46,1 46,6
Telemark 45,0 43,9 51,3 47,1 47,1 48,6 42,6 46,1 46,8 43,6
Aust-Agder 50,7 51,2 53,2 48,6 56,7 51,9 49,1 52,1 51,6 54,9
Vest-Agder 48,6 49,4 56,5 49,3 48,8 51,9 49,3 49,6 51,3 52,3
Rogaland 35,1 34,7 38,6 35,5 36,7 36,1 35,0 37,5 36,5 34,8
Hordaland 36,4 35,7 39,1 37,5 38,1 38,5 37,3 39,4 39,2 39,1
Sogn og Fjordane 35,2 39,9 44,6 41,2 44,6 46,2 42,3 43,7 45,9 46,8
Møre og Romsdal 41,9 41,6 47,3 43,2 46,6 44,8 43,0 47,5 46,4 47,0
Sør-Trøndelag 41,6 45,2 49,2 45,2 44,9 46,7 43,0 49,6 48,5 48,9
Nord-Trøndelag 46,9 48,1 56,1 48,6 54,0 53,9 52,0 55,6 50,7 54,5
Nordland 44,2 43,3 47,1 44,5 45,9 46,7 47,1 51,2 52,0 51,0
Troms 35,9 38,6 41,6 36,3 39,0 38,3 37,0 39,3 40,9 40,4
Finnmark 34,2 37,5 40,0 38,5 40,5 39,0 35,1 38,6 37,9 40,0
Annet 92,8 31,1 52,0 67,9 32,6 64,6 32,2 63,3 . 3,0

Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 4 kv 2003-2012. kjønn. Prosent.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 117,9 112,4 114,9 117,0 115,6 121,6 115,8 112,1 111,8 113,5
Akershus 89,9 92,0 92,5 90,2 89,7 90,3 88,5 89,8 87,0 87,3
Oslo 81,0 82,2 81,0 81,9 80,9 79,2 76,2 76,6 75,0 75,2
Hedmark 118,0 119,3 128,3 120,8 128,0 127,2 121,9 128,2 134,1 130,5
Oppland 118,2 120,3 118,8 122,7 122,3 122,2 121,7 119,0 120,3 123,0
Buskerud 108,1 105,4 100,8 103,9 102,8 104,0 102,5 103,7 101,1 103,7
Vestfold 116,0 116,2 110,3 111,2 112,3 115,7 114,5 110,7 112,0 112,6
Telemark 115,3 112,6 116,2 113,3 112,8 116,6 112,0 109,8 113,6 107,9
Aust-Agder 126,0 123,3 117,6 117,6 122,4 120,6 121,0 123,4 124,6 128,6
Vest-Agder 123,6 119,4 121,2 117,8 108,7 117,7 122,7 113,9 120,7 124,6
Rogaland 86,0 83,8 84,8 84,1 84,6 81,5 84,7 85,5 84,8 81,2
Hordaland 88,4 87,6 88,9 90,9 89,5 89,0 92,6 92,1 93,9 92,7
Sogn og Fjordane 89,0 98,1 98,0 100,8 106,2 105,1 103,9 99,5 107,4 111,0
Møre og Romsdal 105,2 102,0 103,0 102,9 105,2 101,3 108,0 109,9 108,7 108,4
Sør-Trøndelag 103,1 110,9 110,5 111,6 106,5 109,2 107,6 114,4 113,8 113,6
Nord-Trøndelag 114,4 120,0 126,0 119,0 127,6 126,5 132,2 129,9 119,2 130,9
Nordland 112,4 110,2 107,4 109,8 111,5 112,5 119,0 118,5 123,7 122,5
Troms 95,8 102,7 97,8 96,2 97,1 98,1 99,9 96,4 101,0 100,8
Finnmark 103,4 98,2 101,4 101,0 103,1 97,0 96,4 98,4 97,0 101,8
Annet 195,0 72,8 102,7 151,7 89,8 129,8 72,5 127,6 37,9 7,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
Menn I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 118,3 109,0 119,4 119,1 115,2 126,1 119,2 114,0 118,6 115,8
Akershus 86,2 91,2 88,0 87,0 86,9 88,1 87,9 88,5 86,8 89,0
Oslo 82,9 83,0 83,7 82,7 82,8 78,9 76,8 77,0 75,5 75,2
Hedmark 116,2 117,8 128,5 120,9 127,8 131,4 122,3 133,4 133,2 128,8
Oppland 121,6 117,2 120,3 125,0 124,4 129,2 123,2 120,2 121,7 123,1
Buskerud 108,4 110,6 103,2 104,4 104,4 108,5 102,3 103,8 100,3 106,0
Vestfold 114,5 112,5 113,6 113,2 113,0 116,0 111,7 112,2 114,5 114,0
Telemark 117,8 117,7 116,6 110,3 115,9 119,0 118,5 112,2 115,3 113,6
Aust-Agder 123,8 118,8 113,4 116,3 107,2 118,2 116,7 125,3 126,5 124,4
Vest-Agder 125,9 116,1 113,2 114,4 100,6 111,6 120,4 110,7 117,9 124,5
Rogaland 82,3 80,4 81,3 80,2 81,5 75,8 79,1 81,3 80,0 78,0
Hordaland 82,7 85,6 88,4 88,9 88,4 85,9 89,8 90,9 93,4 90,6
Sogn og Fjordane 89,5 96,2 93,1 100,0 107,9 99,0 99,3 94,6 103,2 109,5
Møre og Romsdal 104,3 99,7 96,0 98,5 97,1 94,5 106,5 106,9 104,8 101,8
Sør-Trøndelag 100,2 108,6 108,0 111,5 106,7 107,1 105,9 110,7 108,8 107,7
Nord-Trøndelag 109,2 121,0 124,2 119,5 127,9 125,3 132,8 128,4 114,7 131,0
Nordland 113,0 113,4 107,1 110,3 116,3 115,5 118,6 115,1 121,3 122,1
Troms 104,0 113,0 102,4 108,0 104,9 111,1 110,6 103,0 105,1 107,5
Finnmark 135,4 105,7 120,1 111,7 115,8 104,6 109,7 111,9 107,7 111,9
Annet 144,2 56,4 21,4 61,1 122,5 66,2 58,7 37,2 41,0 .

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
Kvinner I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 118,2 115,3 112,8 116,2 116,5 118,7 113,8 111,2 108,0 112,3
Akershus 91,9 92,2 94,5 91,5 90,6 91,5 88,7 90,4 86,8 86,1
Oslo 79,6 81,4 79,0 81,1 79,4 79,3 75,7 76,2 74,5 75,0
Hedmark 119,6 120,8 128,8 121,4 128,7 124,5 121,8 125,1 135,2 131,9
Oppland 116,1 122,7 118,5 121,6 121,6 117,8 120,8 118,5 119,7 123,0
Buskerud 107,9 102,2 99,7 103,6 101,8 101,1 102,7 103,6 101,6 102,4
Vestfold 116,8 118,7 108,5 110,1 112,2 115,6 116,4 109,7 110,8 111,8
Telemark 114,0 109,4 116,8 115,8 111,4 115,1 108,0 108,5 112,7 104,7
Aust-Agder 128,3 127,6 121,2 119,5 134,2 122,7 124,3 122,8 124,1 131,8
Vest-Agder 123,0 123,2 128,5 121,3 115,6 122,8 124,9 116,7 123,4 125,5
Rogaland 88,7 86,6 87,8 87,2 87,0 85,4 88,6 88,3 87,8 83,4
Hordaland 92,1 89,1 89,1 92,1 90,2 91,1 94,4 92,7 94,2 93,9
Sogn og Fjordane 89,0 99,5 101,6 101,3 105,6 109,3 107,0 102,8 110,3 112,2
Møre og Romsdal 106,1 103,7 107,7 106,2 110,4 106,1 109,0 111,9 111,5 112,8
Sør-Trøndelag 105,2 112,7 111,9 111,2 106,3 110,5 108,8 116,8 116,7 117,3
Nord-Trøndelag 118,6 119,9 127,7 119,6 127,8 127,4 131,8 131,0 122,0 130,9
Nordland 111,9 108,1 107,3 109,5 108,6 110,6 119,3 120,4 125,1 122,5
Troms 90,8 96,3 94,7 89,3 92,3 90,6 93,8 92,5 98,4 96,8
Finnmark 86,4 93,6 91,1 94,7 95,8 92,3 88,8 90,9 91,1 96,0
Annet 234,7 77,7 118,4 167,0 77,2 152,7 81,7 149,0 . 7,2