Legemeldte sykefraværsdagsverk 4 kv 2004-2013 Diagnose og kjønn.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
I alt 5 839 754 6 094 385 6 208 944 6 519 504 6 994 019 7 378 435 7 109 829 6 472 232 6 689 094 6 551 792
Allment og uspesifisert 264 018 294 976 332 542 366 679 405 521 435 169 416 625 399 783 421 724 400 518
Sykdom fordøyelses organene 273 387 266 772 282 796 319 203 334 943 318 407 334 230 313 394 350 784 337 611
Hjertekar sykd. 287 677 296 393 314 358 314 332 315 862 332 372 313 835 281 841 296 725 277 632
Muskel/skjelett-lidelser 2 440 052 2 564 655 2 500 714 2 635 532 2 784 340 2 877 429 2 858 914 2 513 802 2 596 218 2 601 415
... herav rygglidelser 687 455 698 727 677 860 700 359 743 399 762 842 749 556 633 886 658 207 648 290
... herav nakke/skulder/arm 585 993 637 989 611 715 651 072 680 282 719 334 709 928 625 845 640 578 641 501
Sykdom nervesystemet 275 920 297 418 294 258 317 007 343 780 354 646 347 727 326 334 341 501 349 196
Psykiske lidelser 1 027 246 1 069 832 1 114 697 1 152 020 1 317 714 1 401 222 1 367 931 1 232 871 1 255 692 1 265 357
... herav lettere psykiske lid 332 478 406 760 459 496 516 844 610 000 667 353 666 208 617 466 649 558 669 444
... herav angst/depressive lid 650 968 618 867 607 589 585 278 643 115 671 379 639 395 558 468 548 374 536 168
Sykdommer i luftveiene 428 320 435 232 490 292 489 266 501 576 659 578 486 006 500 801 492 363 388 123
Svangerskaps-sykdommer 309 441 326 638 332 988 358 511 394 063 388 902 375 127 337 110 343 165 340 625
Andre lidelser 533 692 542 468 546 300 566 954 596 219 610 711 609 434 566 296 590 921 591 314

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
Menn I alt 2 594 995 2 647 078 2 691 055 2 785 555 3 038 318 3 207 164 3 029 448 2 710 978 2 793 025 2 732 631
Allment og uspesifisert 115 017 126 652 142 221 148 582 169 294 178 558 168 915 158 159 162 516 155 707
Sykdom fordøyelses organene 139 185 133 959 142 043 156 759 164 889 153 977 160 530 145 920 159 418 161 288
Hjertekar sykd. 186 725 188 739 199 591 200 810 202 468 211 598 200 608 180 977 188 872 174 792
Muskel/skjelett-lidelser 1 204 442 1 241 130 1 200 145 1 257 453 1 368 188 1 417 165 1 382 404 1 203 956 1 246 584 1 245 508
... herav rygglidelser 370 370 376 701 361 889 367 620 402 918 414 557 397 443 329 280 347 806 339 882
... herav nakke/skulder/arm 252 506 272 813 258 936 273 453 302 899 323 426 313 411 275 045 282 776 288 638
Sykdom nervesystemet 120 982 123 597 121 882 126 024 135 203 141 053 134 014 124 662 127 222 129 493
Psykiske lidelser 413 166 417 476 441 195 442 488 527 808 556 672 530 600 457 243 468 495 471 785
... herav lettere psykiske lid 128 218 148 724 173 434 184 986 224 738 245 057 240 486 210 247 220 335 228 055
... herav angst/depressive lid 257 412 242 458 239 026 227 191 264 219 274 710 254 467 215 768 216 533 210 866
Sykdommer i luftveiene 197 491 197 489 219 488 221 784 226 482 294 346 210 123 216 552 207 221 167 207
Svangerskaps-sykdommer 432 703 743 805 767 613 785 882 1 066 526
Andre lidelser 217 556 217 331 223 746 230 850 243 220 253 182 241 469 222 629 231 630 226 324

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
Kvinner I alt 3 244 758 3 447 307 3 517 889 3 733 949 3 955 700 4 171 271 4 080 381 3 761 254 3 896 069 3 819 161
Allment og uspesifisert 149 001 168 323 190 321 218 097 236 227 256 612 247 710 241 624 259 208 244 811
Sykdom fordøyelses organene 134 202 132 813 140 753 162 444 170 053 164 430 173 700 167 474 191 366 176 322
Hjertekar sykd. 100 952 107 654 114 766 113 522 113 394 120 773 113 227 100 865 107 853 102 840
Muskel/skjelett-lidelser 1 235 610 1 323 525 1 300 569 1 378 079 1 416 152 1 460 264 1 476 510 1 309 846 1 349 634 1 355 907
... herav rygglidelser 317 085 322 026 315 971 332 739 340 481 348 285 352 113 304 606 310 401 308 408
... herav nakke/skulder/arm 333 487 365 176 352 779 377 619 377 383 395 908 396 517 350 800 357 802 352 863
Sykdom nervesystemet 154 938 173 821 172 376 190 983 208 577 213 593 213 713 201 672 214 278 219 703
Psykiske lidelser 614 080 652 357 673 501 709 532 789 906 844 550 837 331 775 628 787 197 793 572
... herav lettere psykiske lid 204 260 258 036 286 062 331 858 385 263 422 296 425 722 407 219 429 224 441 389
... herav angst/depressive lid 393 557 376 410 368 562 358 086 378 896 396 669 384 928 342 700 331 840 325 302
Sykdommer i luftveiene 230 829 237 743 270 804 267 482 275 095 365 232 275 883 284 250 285 142 220 916
Svangerskaps-sykdommer 309 009 325 935 332 245 357 706 393 296 388 289 374 342 336 228 342 100 340 099
Andre lidelser 316 136 325 137 322 554 336 104 352 999 357 528 367 966 343 667 359 291 364 990

Sykefraværsdagsverk 4 kv 2004-2013 Diagnose og kjønn. Prosent.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,5 4,8 5,4 5,6 5,8 5,9 5,9 6,2 6,3 6,1
Sykdom fordøyelses organene 4,7 4,4 4,6 4,9 4,8 4,3 4,7 4,8 5,2 5,2
Hjertekar sykd. 4,9 4,9 5,1 4,8 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,2
Muskel/skjelett-lidelser 41,8 42,1 40,3 40,4 39,8 39,0 40,2 38,8 38,8 39,7
... herav rygglidelser 11,8 11,5 10,9 10,7 10,6 10,3 10,5 9,8 9,8 9,9
... herav nakke/skulder/arm 10,0 10,5 9,9 10,0 9,7 9,7 10,0 9,7 9,6 9,8
Sykdom nervesystemet 4,7 4,9 4,7 4,9 4,9 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3
Psykiske lidelser 17,6 17,6 18,0 17,7 18,8 19,0 19,2 19,0 18,8 19,3
... herav lettere psykiske lid 5,7 6,7 7,4 7,9 8,7 9,0 9,4 9,5 9,7 10,2
... herav angst/depressive lid 11,1 10,2 9,8 9,0 9,2 9,1 9,0 8,6 8,2 8,2
Sykdommer i luftveiene 7,3 7,1 7,9 7,5 7,2 8,9 6,8 7,7 7,4 5,9
Svangerskaps-sykdommer 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,3 5,3 5,2 5,1 5,2
Andre lidelser 9,1 8,9 8,8 8,7 8,5 8,3 8,6 8,7 8,8 9,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,4 4,8 5,3 5,3 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,7
Sykdom fordøyelses organene 5,4 5,1 5,3 5,6 5,4 4,8 5,3 5,4 5,7 5,9
Hjertekar sykd. 7,2 7,1 7,4 7,2 6,7 6,6 6,6 6,7 6,8 6,4
Muskel/skjelett-lidelser 46,4 46,9 44,6 45,1 45,0 44,2 45,6 44,4 44,6 45,6
... herav rygglidelser 14,3 14,2 13,4 13,2 13,3 12,9 13,1 12,1 12,5 12,4
... herav nakke/skulder/arm 9,7 10,3 9,6 9,8 10,0 10,1 10,3 10,1 10,1 10,6
Sykdom nervesystemet 4,7 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 4,7
Psykiske lidelser 15,9 15,8 16,4 15,9 17,4 17,4 17,5 16,9 16,8 17,3
... herav lettere psykiske lid 4,9 5,6 6,4 6,6 7,4 7,6 7,9 7,8 7,9 8,3
... herav angst/depressive lid 9,9 9,2 8,9 8,2 8,7 8,6 8,4 8,0 7,8 7,7
Sykdommer i luftveiene 7,6 7,5 8,2 8,0 7,5 9,2 6,9 8,0 7,4 6,1
Svangerskaps-sykdommer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre lidelser 8,4 8,2 8,3 8,3 8,0 7,9 8,0 8,2 8,3 8,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,6 4,9 5,4 5,8 6,0 6,2 6,1 6,4 6,7 6,4
Sykdom fordøyelses organene 4,1 3,9 4,0 4,4 4,3 3,9 4,3 4,5 4,9 4,6
Hjertekar sykd. 3,1 3,1 3,3 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,8 2,7
Muskel/skjelett-lidelser 38,1 38,4 37,0 36,9 35,8 35,0 36,2 34,8 34,6 35,5
... herav rygglidelser 9,8 9,3 9,0 8,9 8,6 8,3 8,6 8,1 8,0 8,1
... herav nakke/skulder/arm 10,3 10,6 10,0 10,1 9,5 9,5 9,7 9,3 9,2 9,2
Sykdom nervesystemet 4,8 5,0 4,9 5,1 5,3 5,1 5,2 5,4 5,5 5,8
Psykiske lidelser 18,9 18,9 19,1 19,0 20,0 20,2 20,5 20,6 20,2 20,8
... herav lettere psykiske lid 6,3 7,5 8,1 8,9 9,7 10,1 10,4 10,8 11,0 11,6
... herav angst/depressive lid 12,1 10,9 10,5 9,6 9,6 9,5 9,4 9,1 8,5 8,5
Sykdommer i luftveiene 7,1 6,9 7,7 7,2 7,0 8,8 6,8 7,6 7,3 5,8
Svangerskaps-sykdommer 9,5 9,5 9,4 9,6 9,9 9,3 9,2 8,9 8,8 8,9
Andre lidelser 9,7 9,4 9,2 9,0 8,9 8,6 9,0 9,1 9,2 9,6