Legemeldte sykefraværstilfeller 4 kv 2004-2013. Diagnose og kjønn. Antall.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 429 149 436 517 468 036 493 386 514 692 523 317 505 322 486 034 489 884 471 670
Allment og uspesifisert 21 857 23 481 25 994 28 422 29 909 30 910 29 328 29 374 29 572 28 697
Sykdom fordøyelses organene 27 539 25 092 28 675 33 622 34 922 29 732 33 980 31 595 36 324 33 184
Hjertekar sykd. 14 070 14 660 15 911 16 208 16 062 16 195 15 799 15 293 15 334 14 691
Muskel/skjelett-lidelser 150 891 155 358 158 657 169 271 172 527 164 584 170 071 158 844 159 146 161 092
... herav rygglidelser 44 272 44 384 45 654 48 309 49 230 46 615 47 806 43 417 43 700 43 659
... herav nakke/skulder/arm 34 451 36 018 36 293 39 444 39 739 37 898 39 063 36 685 36 403 36 918
Sykdom nervesystemet 20 014 21 212 22 002 23 573 24 737 23 974 24 686 24 010 24 609 25 783
Psykiske lidelser 55 855 57 538 61 524 64 124 70 691 70 339 71 028 67 485 67 618 69 200
... herav lettere psykiske lid 21 652 25 259 29 007 32 170 36 649 37 035 38 690 37 116 38 481 40 095
... herav angst/depressive lid 32 331 30 304 30 368 29 560 31 149 30 652 29 589 27 617 26 466 26 309
Sykdommer i luftveiene 75 070 74 107 87 224 87 759 92 218 117 196 89 056 90 778 89 042 70 761
Svangerskaps-sykdommer 19 760 20 481 21 646 23 017 24 932 23 965 23 278 22 271 21 445 21 619
Andre lidelser 44 093 44 588 46 403 47 390 48 694 46 422 48 096 46 384 46 794 46 643

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 172 871 173 048 183 980 192 345 200 091 202 915 192 238 184 149 186 323 177 827
Allment og uspesifisert 8 607 9 187 10 140 10 696 11 305 11 402 10 796 10 784 10 545 10 255
Sykdom fordøyelses organene 12 272 11 276 12 778 14 567 15 115 12 658 14 365 13 201 14 970 14 068
Hjertekar sykd. 7 744 7 929 8 555 8 740 8 745 8 805 8 560 8 448 8 383 7 973
Muskel/skjelett-lidelser 68 864 69 433 70 243 74 175 76 677 72 514 73 869 68 825 69 598 69 890
... herav rygglidelser 22 242 22 078 22 476 23 600 24 400 22 865 23 008 20 792 21 312 21 180
... herav nakke/skulder/arm 13 238 13 623 13 489 14 354 15 192 14 423 14 780 13 994 14 005 14 194
Sykdom nervesystemet 7 608 7 624 7 927 8 257 8 356 8 094 8 314 7 903 8 014 8 356
Psykiske lidelser 19 821 19 938 21 363 21 734 24 561 24 125 23 753 22 190 22 351 22 845
... herav lettere psykiske lid 7 492 8 373 9 827 10 392 12 107 11 952 12 198 11 477 11 951 12 454
... herav angst/depressive lid 11 258 10 507 10 351 10 043 10 955 10 797 10 194 9 377 9 115 9 057
Sykdommer i luftveiene 30 549 30 254 34 758 35 645 36 652 47 542 34 625 35 355 34 831 27 384
Svangerskaps-sykdommer 87 122 129 129 131 108 118 116 100 81
Andre lidelser 17 319 17 285 18 087 18 402 18 549 17 667 17 838 17 327 17 531 16 975

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 256 278 263 469 284 056 301 041 314 601 320 402 313 084 301 885 303 561 293 843
Allment og uspesifisert 13 250 14 294 15 854 17 726 18 604 19 508 18 532 18 590 19 027 18 442
Sykdom fordøyelses organene 15 267 13 816 15 897 19 055 19 807 17 074 19 615 18 394 21 354 19 116
Hjertekar sykd. 6 326 6 731 7 356 7 468 7 317 7 390 7 239 6 845 6 951 6 718
Muskel/skjelett-lidelser 82 027 85 925 88 414 95 096 95 850 92 070 96 202 90 019 89 548 91 202
... herav rygglidelser 22 030 22 306 23 178 24 709 24 830 23 750 24 798 22 625 22 388 22 479
... herav nakke/skulder/arm 21 213 22 395 22 804 25 090 24 547 23 475 24 283 22 691 22 398 22 724
Sykdom nervesystemet 12 406 13 588 14 075 15 316 16 381 15 880 16 372 16 107 16 595 17 427
Psykiske lidelser 36 034 37 600 40 161 42 390 46 130 46 214 47 275 45 295 45 267 46 355
... herav lettere psykiske lid 14 160 16 886 19 180 21 778 24 542 25 083 26 492 25 639 26 530 27 641
... herav angst/depressive lid 21 073 19 797 20 017 19 517 20 194 19 855 19 395 18 240 17 351 17 252
Sykdommer i luftveiene 44 521 43 853 52 466 52 114 55 566 69 654 54 431 55 423 54 211 43 377
Svangerskaps-sykdommer 19 673 20 359 21 517 22 888 24 801 23 857 23 160 22 155 21 345 21 538
Andre lidelser 26 774 27 303 28 316 28 988 30 145 28 755 30 258 29 057 29 263 29 668

Sykefraværstilfeller 4 kv 2004-2013. Diagnose og kjønn. Prosent.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,1 5,4 5,6 5,8 5,8 5,9 5,8 6,0 6,0 6,1
Sykdom fordøyelses organene 6,4 5,7 6,1 6,8 6,8 5,7 6,7 6,5 7,4 7,0
Hjertekar sykd. 3,3 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Muskel/skjelett-lidelser 35,2 35,6 33,9 34,3 33,5 31,5 33,7 32,7 32,5 34,2
... herav rygglidelser 10,3 10,2 9,8 9,8 9,6 8,9 9,5 8,9 8,9 9,3
... herav nakke/skulder/arm 8,0 8,3 7,8 8,0 7,7 7,2 7,7 7,5 7,4 7,8
Sykdom nervesystemet 4,7 4,9 4,7 4,8 4,8 4,6 4,9 4,9 5,0 5,5
Psykiske lidelser 13,0 13,2 13,1 13,0 13,7 13,4 14,1 13,9 13,8 14,7
... herav lettere psykiske lid 5,0 5,8 6,2 6,5 7,1 7,1 7,7 7,6 7,9 8,5
... herav angst/depressive lid 7,5 6,9 6,5 6,0 6,1 5,9 5,9 5,7 5,4 5,6
Sykdommer i luftveiene 17,5 17,0 18,6 17,8 17,9 22,4 17,6 18,7 18,2 15,0
Svangerskaps-sykdommer 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,6 4,6 4,6 4,4 4,6
Andre lidelser 10,3 10,2 9,9 9,6 9,5 8,9 9,5 9,5 9,6 9,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,0 5,3 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,7 5,8
Sykdom fordøyelses organene 7,1 6,5 6,9 7,6 7,6 6,2 7,5 7,2 8,0 7,9
Hjertekar sykd. 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 4,5
Muskel/skjelett-lidelser 39,8 40,1 38,2 38,6 38,3 35,7 38,4 37,4 37,4 39,3
... herav rygglidelser 12,9 12,8 12,2 12,3 12,2 11,3 12,0 11,3 11,4 11,9
... herav nakke/skulder/arm 7,7 7,9 7,3 7,5 7,6 7,1 7,7 7,6 7,5 8,0
Sykdom nervesystemet 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0 4,3 4,3 4,3 4,7
Psykiske lidelser 11,5 11,5 11,6 11,3 12,3 11,9 12,4 12,1 12,0 12,8
... herav lettere psykiske lid 4,3 4,8 5,3 5,4 6,1 5,9 6,3 6,2 6,4 7,0
... herav angst/depressive lid 6,5 6,1 5,6 5,2 5,5 5,3 5,3 5,1 4,9 5,1
Sykdommer i luftveiene 17,7 17,5 18,9 18,5 18,3 23,4 18,0 19,2 18,7 15,4
Svangerskaps-sykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Andre lidelser 10,0 10,0 9,8 9,6 9,3 8,7 9,3 9,4 9,4 9,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,2 5,4 5,6 5,9 5,9 6,1 5,9 6,2 6,3 6,3
Sykdom fordøyelses organene 6,0 5,2 5,6 6,3 6,3 5,3 6,3 6,1 7,0 6,5
Hjertekar sykd. 2,5 2,6 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Muskel/skjelett-lidelser 32,0 32,6 31,1 31,6 30,5 28,7 30,7 29,8 29,5 31,0
... herav rygglidelser 8,6 8,5 8,2 8,2 7,9 7,4 7,9 7,5 7,4 7,7
... herav nakke/skulder/arm 8,3 8,5 8,0 8,3 7,8 7,3 7,8 7,5 7,4 7,7
Sykdom nervesystemet 4,8 5,2 5,0 5,1 5,2 5,0 5,2 5,3 5,5 5,9
Psykiske lidelser 14,1 14,3 14,1 14,1 14,7 14,4 15,1 15,0 14,9 15,8
... herav lettere psykiske lid 5,5 6,4 6,8 7,2 7,8 7,8 8,5 8,5 8,7 9,4
... herav angst/depressive lid 8,2 7,5 7,0 6,5 6,4 6,2 6,2 6,0 5,7 5,9
Sykdommer i luftveiene 17,4 16,6 18,5 17,3 17,7 21,7 17,4 18,4 17,9 14,8
Svangerskaps-sykdommer 7,7 7,7 7,6 7,6 7,9 7,4 7,4 7,3 7,0 7,3
Andre lidelser 10,4 10,4 10,0 9,6 9,6 9,0 9,7 9,6 9,6 10,1