Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 4 kv 2003-2012. Varighet og antall

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 341 675 290 167 297 712 319 286 335 330 342 652 340 603 334 269 333 622 338 259
16 dager og under 223 695 184 153 183 714 203 738 211 297 213 950 220 141 208 026 211 888 214 930
17 dager til 8 uker 63 526 58 666 61 587 63 901 67 666 68 708 64 998 65 905 64 803 65 321
8 uker til 12 uker 13 973 12 715 13 590 13 812 14 746 15 303 14 826 15 911 14 771 14 624
12 uker til 26 uker 19 801 17 341 19 042 18 569 20 339 21 369 20 456 22 225 21 092 21 761
26 uker og over 20 680 17 292 19 779 19 266 21 282 23 322 20 182 22 202 21 068 21 623

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 142 424 120 593 122 657 130 882 136 708 138 610 136 669 131 654 130 969 133 397
16 dager og under 95 858 79 018 79 255 86 761 89 957 89 135 91 342 84 188 85 981 87 614
17 dager til 8 uker 25 842 23 745 24 613 25 495 26 797 26 831 25 019 25 536 24 800 25 076
8 uker til 12 uker 5 103 4 803 4 942 5 091 5 359 5 662 5 411 5 779 5 370 5 313
12 uker til 26 uker 7 745 6 435 6 762 6 596 7 161 7 897 7 424 8 119 7 682 7 875
26 uker og over 7 876 6 592 7 085 6 939 7 434 9 085 7 473 8 032 7 136 7 519

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 199 251 169 574 175 055 188 404 198 622 204 042 203 934 202 615 202 653 204 862
16 dager og under 127 837 105 135 104 459 116 977 121 340 124 815 128 799 123 838 125 907 127 316
17 dager til 8 uker 37 684 34 921 36 974 38 406 40 869 41 877 39 979 40 369 40 003 40 245
8 uker til 12 uker 8 870 7 912 8 648 8 721 9 387 9 641 9 415 10 132 9 401 9 311
12 uker til 26 uker 12 056 10 906 12 280 11 973 13 178 13 472 13 032 14 106 13 410 13 886
26 uker og over 12 804 10 700 12 694 12 327 13 848 14 237 12 709 14 170 13 932 14 104

Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 4 kv 2003-2012. Kjønn og prosent.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 65,5 63,5 61,7 63,8 63,0 62,4 64,6 62,2 63,5 63,5
17 dager til 8 uker 18,6 20,2 20,7 20,0 20,2 20,1 19,1 19,7 19,4 19,3
8 uker til 12 uker 4,1 4,4 4,6 4,3 4,4 4,5 4,4 4,8 4,4 4,3
12 uker til 26 uker 5,8 6,0 6,4 5,8 6,1 6,2 6,0 6,6 6,3 6,4
26 uker og over 6,1 6,0 6,6 6,0 6,3 6,8 5,9 6,6 6,3 6,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 67,3 65,5 64,6 66,3 65,8 64,3 66,8 63,9 65,6 65,7
17 dager til 8 uker 18,1 19,7 20,1 19,5 19,6 19,4 18,3 19,4 18,9 18,8
8 uker til 12 uker 3,6 4,0 4,0 3,9 3,9 4,1 4,0 4,4 4,1 4,0
12 uker til 26 uker 5,4 5,3 5,5 5,0 5,2 5,7 5,4 6,2 5,9 5,9
26 uker og over 5,5 5,5 5,8 5,3 5,4 6,6 5,5 6,1 5,4 5,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 64,2 62,0 59,7 62,1 61,1 61,2 63,2 61,1 62,1 62,1
17 dager til 8 uker 18,9 20,6 21,1 20,4 20,6 20,5 19,6 19,9 19,7 19,6
8 uker til 12 uker 4,5 4,7 4,9 4,6 4,7 4,7 4,6 5,0 4,6 4,5
12 uker til 26 uker 6,1 6,4 7,0 6,4 6,6 6,6 6,4 7,0 6,6 6,8
26 uker og over 6,4 6,3 7,3 6,5 7,0 7,0 6,2 7,0 6,9 6,9