Legemeldt sykefravær i prosent 4 kvartal 2004-2013. Totalt, fylke, kjønn og Ia-avtale.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 5,5 5,8 5,8 5,9 6,0 6,4 6,0 5,4 5,6 5,4
Østfold 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9 7,5 7,0 6,2 6,7 6,6
Akershus 5,4 5,7 5,7 5,6 5,7 6,2 5,7 5,2 5,4 5,2
Oslo 5,2 5,3 5,4 5,3 5,2 5,6 5,1 4,7 4,9 4,6
Hedmark 6,0 6,6 6,6 6,8 6,7 7,2 6,7 6,2 6,2 5,5
Oppland 6,1 6,5 6,7 6,7 6,7 7,4 6,8 6,2 6,5 6,0
Buskerud 5,7 6,0 6,2 6,2 6,4 6,9 6,4 5,7 5,9 5,7
Vestfold 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6,2 5,8 5,3 5,6 5,4
Telemark 5,8 6,1 6,0 6,0 6,4 6,7 6,1 5,8 5,8 5,5
Aust-Agder 5,6 5,6 5,6 5,6 6,2 6,7 6,0 5,6 5,8 5,7
Vest-Agder 5,2 5,6 5,6 5,6 5,9 6,6 6,0 5,5 5,5 5,3
Rogaland 4,2 4,6 4,6 4,5 4,8 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5
Hordaland 5,4 5,8 5,8 5,9 5,9 6,2 6,0 5,6 5,7 5,4
Sogn og Fjordane 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 5,4 5,3 4,9 5,0 5,0
Møre og Romsdal 5,3 5,6 5,6 5,9 5,9 6,4 6,0 5,5 5,5 5,4
Sør-Trøndelag 5,6 5,9 5,9 5,8 6,1 6,4 6,1 5,5 5,6 5,4
Nord-Trøndelag 5,5 6,2 6,2 6,5 6,6 7,2 6,6 6,0 6,4 6,1
Nordland 5,9 6,6 6,5 6,7 6,6 6,9 6,7 6,3 6,3 6,2
Troms 6,6 6,8 6,9 7,0 7,3 7,5 7,1 6,4 6,8 6,3
Finnmark 6,8 7,6 7,5 8,1 7,4 8,0 7,1 6,3 6,6 6,6
Uoppgitt 4,1 5,6 5,6 6,3 5,0 5,5 0,2 0,2 0,4 0,1
Menn I alt 4,4 4,5 4,5 4,5 4,7 5,0 4,6 4,1 4,2 4,1
Østfold 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 6,3 5,7 5,0 5,3 5,2
Akershus 4,1 4,3 4,2 4,1 4,3 4,6 4,3 3,8 3,9 3,8
Oslo 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,2 3,7 3,4 3,6 3,4
Hedmark 5,0 5,3 5,5 5,6 5,6 6,1 5,4 5,0 4,8 4,2
Oppland 5,1 5,4 5,5 5,4 5,5 6,1 5,6 4,8 5,1 4,6
Buskerud 4,7 4,7 4,9 4,8 5,2 5,4 5,0 4,3 4,5 4,3
Vestfold 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 4,5 4,2 4,2 4,2
Telemark 4,8 5,0 4,8 4,9 5,2 5,6 4,9 4,7 4,6 4,5
Aust-Agder 4,7 4,6 4,6 4,5 5,1 5,5 4,9 4,4 4,5 4,7
Vest-Agder 4,4 4,6 4,4 4,4 4,8 5,4 4,7 4,3 4,4 4,2
Rogaland 3,4 3,6 3,5 3,5 3,7 3,9 3,7 3,3 3,3 3,3
Hordaland 4,2 4,5 4,4 4,5 4,6 4,8 4,6 4,2 4,2 4,0
Sogn og Fjordane 4,1 4,1 4,0 4,2 4,5 4,3 4,2 3,8 4,1 4,0
Møre og Romsdal 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5 5,1 4,7 4,0 4,1 4,0
Sør-Trøndelag 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,7 4,6 4,1 4,1 3,8
Nord-Trøndelag 4,5 5,1 5,0 5,2 5,3 5,9 5,2 4,6 5,0 4,7
Nordland 4,7 5,1 5,1 5,3 5,3 5,5 5,3 4,9 4,8 4,9
Troms 5,2 5,3 5,4 5,4 5,7 5,8 5,6 4,8 5,2 4,8
Finnmark 5,5 5,9 6,1 6,6 5,8 6,5 5,8 4,8 5,1 5,3
Uoppgitt 2,1 0,7 2,9 3,8 2,5 4,5 0,2 0,3 0,1 .
Kvinner I alt 6,8 7,4 7,4 7,5 7,5 8,1 7,6 7,1 7,3 7,0
Østfold 7,6 8,0 8,3 8,6 8,3 9,1 8,6 7,8 8,4 8,3
Akershus 6,9 7,4 7,5 7,4 7,4 8,0 7,4 7,0 7,0 6,8
Oslo 6,5 6,9 6,9 6,8 6,6 7,1 6,7 6,3 6,5 6,1
Hedmark 7,3 8,2 7,8 8,4 7,9 8,6 8,2 7,5 7,9 7,0
Oppland 7,4 7,9 8,2 8,2 8,2 9,0 8,3 7,8 8,3 7,7
Buskerud 6,9 7,6 7,9 7,9 7,9 8,6 8,2 7,5 7,7 7,6
Vestfold 6,5 6,8 7,2 7,3 7,4 7,9 7,4 6,6 7,2 6,9
Telemark 7,2 7,6 7,5 7,4 7,8 8,0 7,5 7,2 7,2 6,8
Aust-Agder 6,7 7,0 7,0 7,1 7,6 8,2 7,4 7,1 7,4 6,9
Vest-Agder 6,5 7,0 7,3 7,3 7,4 8,1 7,7 7,1 7,1 6,8
Rogaland 5,4 5,9 6,0 6,0 6,4 6,9 6,4 6,1 6,2 6,1
Hordaland 6,9 7,6 7,5 7,8 7,7 8,1 7,8 7,4 7,6 7,1
Sogn og Fjordane 5,8 6,2 6,5 6,7 6,6 6,8 6,6 6,3 6,2 6,1
Møre og Romsdal 6,7 7,3 7,3 7,8 7,7 8,1 7,8 7,4 7,4 7,2
Sør-Trøndelag 7,1 7,6 7,7 7,6 7,9 8,4 7,9 7,4 7,6 7,3
Nord-Trøndelag 6,8 7,8 7,8 8,2 8,3 8,8 8,4 7,8 8,2 7,7
Nordland 7,2 8,3 8,2 8,4 8,1 8,5 8,5 7,9 8,1 7,8
Troms 8,2 8,7 8,7 8,9 9,1 9,5 8,9 8,4 8,7 8,1
Finnmark 8,2 9,3 9,0 9,6 9,1 9,6 8,7 8,0 8,2 8,1
Uoppgitt 6,8 11,3 8,5 8,8 7,3 6,5 0,3 0,1 0,7 0,3

Ia-bedrifter før 5 mars 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 5,8 6,1 6,2 6,2 6,2 6,5 6,1 5,7 5,8 5,6
Østfold 6,6 7,0 7,5 7,1 6,6 7,8 7,1 6,4 7,0 6,6
Akershus 6,1 6,1 6,2 6,3 6,2 6,3 6,0 5,7 5,9 5,7
Oslo 4,9 5,2 5,1 5,2 4,9 5,0 5,0 4,6 4,5 4,4
Hedmark 6,3 6,7 6,6 6,8 7,0 7,2 6,3 5,9 6,1 5,5
Oppland 5,6 6,0 6,6 6,2 6,2 6,3 6,4 5,7 6,0 5,9
Buskerud 6,3 6,8 7,0 6,8 6,9 7,2 6,8 6,1 6,4 6,2
Vestfold 6,2 6,5 6,6 6,7 6,5 6,8 6,5 5,8 6,3 6,2
Telemark 6,3 6,3 6,2 6,2 6,8 6,5 6,2 6,0 6,1 5,8
Aust-Agder 5,7 5,5 6,1 6,1 6,1 7,1 5,7 5,7 6,1 6,1
Vest-Agder 5,2 5,6 6,0 5,9 5,9 6,4 5,9 5,7 5,7 5,3
Rogaland 4,5 4,8 4,9 4,9 5,1 5,4 4,9 4,8 4,8 4,7
Hordaland 5,7 6,0 6,0 6,2 5,9 6,1 5,8 5,3 5,4 5,1
Sogn og Fjordane 5,1 5,7 5,8 5,8 6,5 5,9 6,0 5,2 5,3 5,3
Møre og Romsdal 5,5 5,9 5,9 6,3 6,0 6,4 5,9 5,6 5,7 5,5
Sør-Trøndelag 6,5 7,0 7,2 6,9 7,1 7,2 7,1 6,7 6,5 6,0
Nord-Trøndelag 5,8 6,8 6,5 6,7 6,7 7,6 6,8 6,2 6,3 6,4
Nordland 6,1 6,9 7,0 7,1 6,7 7,0 7,0 6,2 6,7 6,3
Troms 6,4 6,8 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5 6,0 6,4 5,9
Finnmark 7,0 7,4 7,7 7,8 7,5 9,0 7,8 6,7 7,1 6,9
Uoppgitt 2,4 4,1 1,4 2,3 2,9 2,3 0,4 0,4 . .
Menn I alt 4,3 4,4 4,5 4,4 4,4 4,6 4,3 3,9 4,0 3,8
Østfold 5,1 5,3 5,8 5,2 4,9 6,1 5,5 4,6 5,1 4,6
Akershus 4,4 4,0 4,2 4,2 4,3 4,1 4,0 3,4 3,9 3,7
Oslo 3,7 3,8 3,6 3,7 3,4 3,5 3,3 3,0 2,9 3,0
Hedmark 5,2 5,2 5,5 5,4 5,8 5,6 4,8 4,5 4,4 4,0
Oppland 4,8 4,8 5,4 5,1 4,9 5,2 5,1 4,4 4,7 4,3
Buskerud 5,3 4,9 5,4 4,7 5,1 5,4 5,0 4,2 4,7 4,2
Vestfold 4,6 4,7 4,8 4,9 4,5 4,3 4,6 4,1 4,4 3,9
Telemark 4,4 4,4 4,5 4,2 5,1 4,7 4,6 4,3 4,8 4,3
Aust-Agder 4,9 4,6 5,2 4,8 5,1 6,1 5,1 4,8 5,0 5,2
Vest-Agder 3,9 4,4 4,8 4,2 4,4 5,2 4,3 4,5 4,1 3,8
Rogaland 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,8 3,2 3,1 3,0 3,0
Hordaland 4,1 4,2 4,2 4,5 4,5 4,2 4,1 3,8 3,7 3,4
Sogn og Fjordane 3,9 4,1 4,5 4,4 5,1 4,4 4,4 3,6 3,6 3,9
Møre og Romsdal 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,9 4,4 4,1 4,2 3,9
Sør-Trøndelag 4,6 4,8 4,7 4,7 4,5 4,6 4,6 4,2 4,3 3,8
Nord-Trøndelag 4,3 4,6 4,9 4,7 4,3 5,6 4,6 4,3 4,4 4,3
Nordland 4,5 4,8 5,0 5,3 4,6 5,0 4,5 4,4 4,4 4,4
Troms 4,4 4,4 4,3 4,2 4,5 3,8 4,2 3,9 4,0 3,8
Finnmark 4,2 5,2 5,2 5,6 5,1 6,6 5,7 4,7 4,7 5,1
Uoppgitt 0,2 0,8 . 1,2 1,0 2,3 0,3 0,5 . .
Kvinner I alt 7,0 7,6 7,6 7,7 7,6 8,0 7,6 7,1 7,3 7,1
Østfold 7,7 8,3 8,7 8,6 7,8 9,0 8,3 7,6 8,3 8,1
Akershus 7,1 7,4 7,6 7,7 7,5 7,7 7,2 7,2 7,1 7,0
Oslo 5,9 6,4 6,4 6,5 6,1 6,3 6,3 5,9 5,8 5,6
Hedmark 7,2 8,0 7,6 8,0 8,1 8,4 7,5 7,1 7,5 6,7
Oppland 6,6 7,5 8,0 7,4 7,8 7,7 7,9 7,3 7,5 7,8
Buskerud 7,1 8,2 8,3 8,3 8,2 8,7 8,2 7,6 7,8 7,7
Vestfold 7,0 7,5 7,7 7,7 7,6 8,2 7,6 6,8 7,4 7,4
Telemark 7,8 7,8 7,6 7,7 8,1 7,8 7,3 7,3 7,0 6,9
Aust-Agder 6,7 6,7 7,3 7,5 7,2 8,3 6,5 6,7 7,4 6,9
Vest-Agder 6,5 6,8 7,2 7,6 7,4 7,6 7,4 6,8 7,2 6,7
Rogaland 5,7 6,1 6,2 6,2 6,6 6,9 6,4 6,2 6,4 6,2
Hordaland 7,4 7,9 8,0 8,0 7,5 8,1 7,7 7,1 7,4 7,1
Sogn og Fjordane 6,2 7,1 6,9 6,9 7,7 7,2 7,2 6,5 6,6 6,4
Møre og Romsdal 6,5 7,3 7,2 7,9 7,5 7,8 7,3 7,0 7,2 7,0
Sør-Trøndelag 7,7 8,2 8,6 8,2 8,6 8,9 8,6 8,3 8,0 7,5
Nord-Trøndelag 7,1 8,6 8,0 8,4 8,8 9,3 8,4 7,7 7,8 8,1
Nordland 7,3 8,6 8,5 8,5 8,2 8,5 8,8 7,6 8,6 7,8
Troms 7,9 8,5 8,1 8,2 7,9 8,6 8,2 7,6 8,2 7,5
Finnmark 8,9 9,0 9,7 9,4 9,3 10,7 9,2 8,1 8,7 8,0
Uoppgitt 7,6 13,4 5,2 4,0 6,0 2,3 0,4 . . .

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 5,8 6,3 6,3 6,4 6,4 6,7 6,3 5,9 6,1 5,8
Østfold 6,5 7,0 7,1 7,2 7,2 7,8 7,3 6,7 7,2 7,1
Akershus 5,6 6,2 6,3 6,2 6,2 6,5 6,1 5,7 5,8 5,6
Oslo 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 6,0 5,6 5,2 5,5 5,2
Hedmark 6,3 7,1 7,1 7,4 7,1 7,6 6,9 6,5 6,5 5,9
Oppland 6,7 7,2 7,3 7,4 7,3 8,0 7,3 6,8 7,3 6,5
Buskerud 5,6 6,1 6,3 6,6 6,5 6,9 6,6 6,1 6,4 6,2
Vestfold 5,4 5,8 6,2 6,1 6,1 6,5 6,0 5,6 5,9 5,6
Telemark 5,6 6,4 6,3 6,2 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,6
Aust-Agder 5,6 6,0 5,9 6,0 6,4 6,7 6,3 5,9 6,0 5,8
Vest-Agder 5,2 5,9 5,9 5,9 6,0 6,5 5,9 5,5 5,6 5,4
Rogaland 4,6 5,1 5,1 5,0 5,3 5,6 5,3 4,9 5,0 4,9
Hordaland 5,8 6,5 6,4 6,6 6,4 6,8 6,4 6,1 6,2 5,9
Sogn og Fjordane 5,2 5,4 5,6 5,7 5,6 5,8 5,5 5,2 5,5 5,3
Møre og Romsdal 5,7 6,2 6,2 6,4 6,3 6,8 6,5 6,0 6,0 5,9
Sør-Trøndelag 5,3 5,8 6,0 5,9 6,1 6,4 6,2 5,5 5,8 5,6
Nord-Trøndelag 5,5 6,6 6,5 7,0 6,9 7,5 6,9 6,4 6,9 6,4
Nordland 6,1 6,9 6,9 7,1 7,1 7,1 6,8 6,7 6,5 6,5
Troms 7,2 7,6 7,8 8,0 8,2 8,6 7,6 7,1 7,5 6,8
Finnmark 7,2 8,4 8,0 8,6 7,8 8,2 7,1 6,5 6,7 6,8
Uoppgitt 6,3 5,6 5,3 7,7 3,8 7,6 0,2 0,1 0,8 0,2
Menn I alt 4,3 4,6 4,6 4,6 4,5 4,8 4,4 4,1 4,2 4,0
Østfold 5,1 5,3 5,6 5,7 5,5 5,9 5,4 4,9 5,1 5,2
Akershus 4,0 4,3 4,3 4,2 4,1 4,5 4,1 3,8 4,0 3,8
Oslo 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 4,1 3,7 3,4 3,6 3,5
Hedmark 4,9 5,4 5,7 5,7 5,4 5,8 5,1 5,0 4,6 4,0
Oppland 5,2 5,6 5,7 5,6 5,3 6,0 5,4 4,9 5,2 4,5
Buskerud 4,1 4,3 4,5 4,4 4,6 4,8 4,4 4,1 4,3 4,1
Vestfold 3,9 4,2 4,6 4,4 4,3 4,8 4,1 4,0 4,1 4,1
Telemark 4,4 4,8 4,6 4,9 4,7 4,9 4,4 4,2 4,5 4,3
Aust-Agder 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,9 4,5 4,1 3,9 4,3
Vest-Agder 4,2 4,6 4,2 4,3 4,6 4,9 4,3 4,0 4,0 4,0
Rogaland 3,5 3,8 3,6 3,5 3,8 3,9 3,7 3,4 3,4 3,4
Hordaland 4,1 4,6 4,5 4,5 4,5 4,6 4,3 4,1 4,2 4,1
Sogn og Fjordane 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 4,4 4,1 3,7 4,2 3,9
Møre og Romsdal 4,2 4,5 4,4 4,4 4,4 5,0 4,5 4,1 4,1 4,0
Sør-Trøndelag 4,2 4,4 4,5 4,2 4,4 4,5 4,4 3,8 3,7 3,7
Nord-Trøndelag 4,2 5,3 5,2 5,6 5,2 6,0 5,2 4,7 5,1 4,9
Nordland 4,6 5,1 5,2 5,4 5,4 5,4 4,9 4,9 4,8 4,8
Troms 5,3 5,2 5,7 5,8 5,8 6,1 5,4 4,6 5,2 4,6
Finnmark 5,6 6,3 6,1 6,5 5,5 6,1 5,0 4,4 4,8 4,7
Uoppgitt 2,3 . 2,0 1,7 2,4 5,1 . 0,2 0,2 .
Kvinner I alt 7,2 7,9 8,0 8,1 8,0 8,5 8,1 7,6 7,8 7,5
Østfold 8,0 8,9 8,7 8,8 8,8 9,6 9,1 8,4 9,2 9,1
Akershus 7,1 7,9 8,1 8,0 8,0 8,3 7,9 7,4 7,6 7,3
Oslo 7,1 7,6 7,6 7,5 7,1 7,7 7,2 6,9 7,2 6,7
Hedmark 7,6 8,5 8,2 8,9 8,6 9,0 8,5 7,9 8,2 7,6
Oppland 8,0 8,5 8,6 8,8 8,8 9,6 8,8 8,3 8,9 8,1
Buskerud 7,1 7,7 8,0 8,7 8,2 8,8 8,7 8,1 8,3 8,1
Vestfold 7,0 7,4 7,7 7,8 7,8 8,2 7,8 7,2 7,7 7,1
Telemark 7,0 8,1 8,2 7,6 8,0 8,2 7,8 7,2 7,5 7,0
Aust-Agder 7,1 7,8 7,2 7,5 8,2 8,3 8,0 7,5 7,9 7,3
Vest-Agder 6,5 7,4 7,8 7,8 7,7 8,3 7,7 7,3 7,4 7,0
Rogaland 5,9 6,6 6,6 6,6 6,9 7,3 6,9 6,5 6,7 6,5
Hordaland 7,3 8,2 8,0 8,3 8,1 8,6 8,3 7,8 8,0 7,6
Sogn og Fjordane 6,2 6,5 7,0 7,1 6,8 7,0 6,9 6,7 6,7 6,6
Møre og Romsdal 7,1 7,8 7,9 8,3 8,1 8,5 8,2 7,7 7,7 7,6
Sør-Trøndelag 6,7 7,5 7,8 7,7 7,9 8,6 8,2 7,4 7,9 7,6
Nord-Trøndelag 6,9 8,0 8,0 8,4 8,6 9,0 8,6 8,2 8,8 7,9
Nordland 7,5 8,6 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 8,4 8,2 8,1
Troms 8,6 9,5 9,4 9,6 10,0 10,5 9,4 9,1 9,4 8,7
Finnmark 8,5 10,1 9,4 10,1 9,5 9,8 8,8 8,2 8,3 8,4
Uoppgitt 9,3 9,7 8,7 14,3 5,2 9,3 0,4 . 1,2 0,3

Bedrifter uten ia-avtale.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 5,2 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0 5,6 5,0 5,1 4,8
Østfold 6,0 6,0 6,2 6,6 6,8 7,3 6,7 5,9 6,2 6,1
Akershus 5,1 5,2 5,2 5,1 5,3 5,9 5,4 4,7 4,8 4,7
Oslo 5,0 4,9 5,0 4,8 4,9 5,3 4,8 4,3 4,4 4,2
Hedmark 5,7 6,2 6,1 6,3 6,1 6,8 6,5 5,8 5,9 4,9
Oppland 5,8 6,2 6,2 6,2 6,4 7,1 6,5 5,7 5,9 5,3
Buskerud 5,5 5,7 5,9 5,7 6,1 6,7 6,1 5,3 5,4 5,1
Vestfold 4,9 5,0 5,1 5,3 5,6 5,9 5,4 4,8 5,0 4,9
Telemark 5,7 5,8 5,7 5,8 6,3 6,9 6,1 5,8 5,4 5,4
Aust-Agder 5,5 5,3 5,2 5,2 6,0 6,5 5,8 5,2 5,4 5,3
Vest-Agder 5,3 5,4 5,2 5,1 5,8 6,7 6,1 5,4 5,4 5,3
Rogaland 3,9 4,1 4,1 4,1 4,4 4,8 4,4 3,9 4,0 4,0
Hordaland 4,9 5,3 5,2 5,4 5,6 5,8 5,6 5,2 5,2 4,9
Sogn og Fjordane 4,5 4,4 4,4 4,7 4,9 4,9 4,7 4,4 4,4 4,3
Møre og Romsdal 5,0 5,1 5,0 5,3 5,5 5,9 5,6 5,0 5,0 4,7
Sør-Trøndelag 5,6 5,6 5,4 5,3 5,9 6,0 5,6 5,1 5,1 4,9
Nord-Trøndelag 5,3 5,7 5,8 6,0 6,3 6,7 6,2 5,4 5,9 5,3
Nordland 5,5 6,1 6,0 6,2 6,0 6,6 6,5 5,8 5,7 5,8
Troms 6,1 6,2 6,4 6,4 6,8 6,8 6,9 5,9 6,1 5,9
Finnmark 6,2 6,7 6,9 7,6 7,0 7,3 6,9 6,0 6,2 6,3
Uoppgitt 6,1 10,1 12,0 10,6 10,3 6,5 0,1 0,3 0,1 0,2
Menn I alt 4,5 4,6 4,5 4,5 4,9 5,2 4,8 4,2 4,3 4,1
Østfold 5,3 5,3 5,4 5,6 6,0 6,5 5,9 5,2 5,4 5,4
Akershus 4,2 4,3 4,2 4,0 4,4 4,8 4,4 3,8 3,9 3,8
Oslo 4,1 4,0 3,9 3,8 4,1 4,4 3,8 3,4 3,6 3,3
Hedmark 5,0 5,3 5,4 5,5 5,7 6,3 5,8 5,2 5,1 4,4
Oppland 5,2 5,5 5,4 5,4 5,8 6,3 5,9 4,9 5,1 4,7
Buskerud 4,9 4,9 5,1 4,9 5,5 5,8 5,3 4,5 4,6 4,4
Vestfold 4,5 4,4 4,4 4,6 4,9 5,1 4,7 4,3 4,3 4,3
Telemark 5,1 5,2 5,1 5,2 5,7 6,4 5,4 5,1 4,6 4,8
Aust-Agder 5,0 4,8 4,5 4,6 5,5 5,8 5,2 4,5 4,9 4,9
Vest-Agder 4,7 4,7 4,5 4,5 5,1 5,9 5,2 4,6 4,8 4,6
Rogaland 3,4 3,6 3,5 3,5 3,8 4,0 3,8 3,2 3,3 3,3
Hordaland 4,2 4,6 4,4 4,5 4,7 5,0 4,8 4,3 4,3 4,1
Sogn og Fjordane 4,2 4,0 3,8 4,1 4,5 4,3 4,2 3,9 4,2 4,1
Møre og Romsdal 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 5,2 4,8 4,0 4,1 3,9
Sør-Trøndelag 4,7 4,7 4,5 4,3 5,0 5,0 4,8 4,2 4,3 4,0
Nord-Trøndelag 4,8 5,1 4,9 5,1 5,7 5,9 5,3 4,5 5,1 4,7
Nordland 4,9 5,2 5,1 5,3 5,4 5,8 5,9 5,1 5,0 5,1
Troms 5,4 5,5 5,6 5,5 5,9 6,1 6,2 5,2 5,5 5,2
Finnmark 5,7 5,8 6,3 6,9 6,2 6,7 6,4 5,3 5,5 5,8
Uoppgitt 12,6 3,2 19,0 20,8 8,3 9,9 0,3 . . .
Kvinner I alt 6,4 6,7 6,8 6,9 6,9 7,6 7,0 6,4 6,5 6,2
Østfold 7,2 7,3 7,6 8,3 8,0 8,6 8,2 7,2 7,6 7,5
Akershus 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 7,7 7,0 6,3 6,3 6,1
Oslo 6,2 6,3 6,5 6,3 6,3 6,7 6,2 5,6 5,7 5,5
Hedmark 7,0 7,9 7,4 7,7 6,9 8,0 7,9 7,1 7,5 6,0
Oppland 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 8,5 7,5 7,1 7,4 6,7
Buskerud 6,6 7,2 7,5 7,0 7,3 8,5 7,6 6,8 6,9 6,6
Vestfold 5,7 6,0 6,4 6,6 6,8 7,4 6,8 5,8 6,3 6,2
Telemark 6,8 6,9 6,7 6,8 7,4 7,8 7,3 7,1 6,8 6,4
Aust-Agder 6,4 6,4 6,4 6,3 7,0 7,8 7,0 6,5 6,5 6,1
Vest-Agder 6,4 6,7 6,7 6,5 7,0 8,1 7,8 6,9 6,6 6,7
Rogaland 4,8 5,2 5,3 5,4 5,7 6,5 5,8 5,4 5,3 5,5
Hordaland 6,3 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,1 6,8 7,1 6,4
Sogn og Fjordane 5,0 5,2 5,7 5,8 5,6 6,1 5,8 5,5 4,8 4,9
Møre og Romsdal 6,3 6,7 6,4 7,0 7,1 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6
Sør-Trøndelag 7,0 7,2 6,9 7,1 7,4 8,0 7,1 6,7 6,8 6,7
Nord-Trøndelag 6,4 7,0 7,6 7,9 7,6 8,2 8,1 7,3 7,5 6,9
Nordland 6,8 7,6 7,6 7,9 7,2 8,3 7,6 7,3 7,3 7,2
Troms 7,7 7,6 8,0 8,2 8,5 8,6 8,4 7,6 7,7 7,4
Finnmark 7,2 8,3 8,0 9,0 8,4 8,5 8,1 7,6 7,7 7,4
Uoppgitt 2,7 11,4 9,9 6,9 11,0 4,8 . 0,4 0,1 0,2