Uføretrygdede hvor hele eller deler av uførheten skyldes yrkesskade