Om statistikken - Uførepensjon med yrkesskadefordeler