Uføretrygd - Månedsstatistikk

Figur_Prosentandelen mottakare av uforetrygd 18-67 aar_2022-04.jpg