Uføretrygd - Månedsstatistikk

Figur Prosentandelen mottakere av uforetrygd 18-67 aar_2022-10.png