Arkiv - Personer med nedsatt arbeidsevne april - juni 2018

Statistikknotat 

Tabeller

Tidsserier måned - Personer med nedsatt arbeidsevne

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Beholdning, antall

 

Tidsserier kvartal - Personer med nedsatt arbeidsevne

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

 

Tidsserier kvartal - Nye personer med nedsatt arbeidsevne

Nye registrert i kvartalet, antall

Status to måneder før tilgang, antall

En person regnes som ny hvis han/hun er registrert med nedsatt arbeidsevne en gitt måned, men ikke var registrert med nedsatt arbeidsevne i de to foregående månedene.

Tidsserier kvartal - Avgang fra nedsatt arbeidsevne

Avgang i kvartalet, antall

En person regnes med avgang hvis han/hun er registrert med nedsatt arbeidsevne en gitt måned, men ikke var registrert med nedsatt arbeidsevne i de to kommende månedene.

For mer informasjon om de ulike definisjonene i statistikkene se "Om Statistikken" under relatert informasjon.

 

Hvor mange av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne kommer i arbeid?

Statistikken Overgang til arbeid og stønad gir svar på hvor mange av de med nedsatt arbeidsevne som kommer i arbeid. Statistikken viser om personene seks måneder senere er arbeidstakere, arbeidssøkere, registret med nedsatt arbeidsevne, mottar uførepensjon eller alderspensjon. Vi ser også på kjønns-, alders-, og fylkesforskjeller.