Nye personer med nedsatt arbeidsevne. Status to måneder før. 2.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
I alt1464414081149151598017411180161465116162
Sykepenger879884539110855396641030385188543
Arbeidssøker/Nedsatt arbeidsevne20902171224135293194304324143262
Annet og ukjent37563457356438984553467037194357
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet