Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
I alt14 64414 08114 91515 98017 41118 01614 65116 162
Under 30 år3 4793 2733 3324 0084 4424 3543 4294 150
30-59 år9 5328 9689 57310 11510 99311 5059 49810 083
60 år og over1 6331 8402 0101 8571 9762 1571 7241 929

Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Menn i alt6 8546 2666 7817 4658 0158 3726 5807 464
Under 30 år1 7631 6101 6632 0822 2362 2081 7172 138
30-59 år4 3423 8654 2454 5514 8425 1494 1144 444
60 år og over7497918738329371 015749882

Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Kvinner i alt7 7907 8158 1348 5159 3969 6448 0718 698
Under 30 år1 7161 6631 6691 9262 2062 1461 7122 012
30-59 år5 1905 1035 3285 5646 1516 3565 3845 639
60 år og over8841 0491 1371 0251 0391 1429751 047
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet