Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
I alt14 51415 15314 84417 30814 92017 08315 23616 599
Under 30 år2 1031 9692 1772 2222 2562 4322 3152 402
30-59 år10 25611 10210 40912 51010 02111 24810 16811 072
60 år og over2 1552 0822 2582 5762 6433 4032 7533 125

Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Menn i alt6 9096 6906 7017 5156 6917 6616 7947 324
Under 30 år1 1811 0641 1631 1231 1741 2891 2081 226
30-59 år4 6014 6654 5025 1604 3544 7884 3424 636
60 år og over1 1279611 0361 2321 1631 5841 2441 462

Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Kvinner i alt7 6058 4638 1439 7938 2299 4228 4429 275
Under 30 år9229051 0141 0991 0821 1431 1071 176
30-59 år5 6556 4375 9077 3505 6676 4605 8266 436
60 år og over1 0281 1211 2221 3441 4801 8191 5091 663
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet