Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar:

  • Mulighet for arbeid
  • Mulighet for meningsfull aktivitet
  • Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

NAVs verdier er tydelig, til stede og løsningsdyktig.