Sosiale tenester og rettleiing

  • Har ikkje pengar til mat, bustad eller andre utgifter
  • Har ikkje ein stad å bu
  • Treng råd og rettleiing
  • Treng rådgiving om økonomi og gjeld
  • Er berørt av krigen i Ukraina
venter...Sjå fleire telefonnummer og tasteval.