Telefon:

21 07 00 00

Postadresse:

Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse:

I Økernveien 94 finner du følgende enheter: Arbeids - og tjenesteavdelingen, Kunnskapsavdelingen, Utviklingsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, HR-avdelingen, Internrevisjonen samt deler av Økonomi- og styringsavdelingen.

Besøks- og leveringsadresse er: Økernveien 94, 0579 Oslo. 

I Sannergata 2 finner du følgende enheter: Ytelsesavdelingen, IT-avdelingen samt deler av Økonomi- og styringsavdelingen.

Besøks- og leveringsadresse er: Sannergata 2, 0557 Oslo.

Organisasjonsnummer:

889 640 782 (Arbeids- og velferdsetaten).