Telefon:

21 07 00 00

Postadresse:

Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse:

I Fyrstikkalléen 1

Besøks- og leveringsadresse er: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

I Sannergata 2 

Besøks- og leveringsadresse er: Sannergata 2, 0557 Oslo.

Organisasjonsnummer:

889 640 782 (Arbeids- og velferdsetaten).