Vi har definert fire tematiske områder som er strategisk viktige for kunnskapsutviklingen:

  • Arbeidsinkludering
  • Arbeid og helse
  • Interaksjon med brukere
  • Innovasjon og læring

Forskning og andre FoU-aktiviteter innenfor disse temaene skal bidra til å løse sentrale utfordringer for samfunnet og organisasjonen.

FoU-midlene

NAV finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. Vi utlyser FoU-midler både som enkeltoppdrag og i form av åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor de fire temaområdene som er nevnt over.  Hensikten er å fremme kunnskapsbasert praksis og politikkutvikling. Forskningsmiljøer, organisasjoner og virksomheter kan søke om støtte til forsknings- og forsøksprosjekter som bidrar til ny kunnskap.

Du finner oversikt over pågående prosjekter her.

Andre FoU-aktiviteter

NAV benytter seg av flere virkemidler på FoU-området, for eksempel:

  • Finansiering av forskning og evalueringer
  • Konferanser, seminarer og annen formidlingsvirksomhet
  • Kunnskapsoppsummeringer
  • Strategiske samarbeidsavtaler med universiteter og høgskoler
  • Offentlig sektor PhD

Du kan lese mer om FoU-virksomheten i NAV i årsrapportene for 2018 og 2017, som du finner i menyen Relatert informasjon til høyre på siden.