NAVs strategi

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling
Alle får pengene de har krav på – enkelt og forutsigbart
Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest
Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest