Er du ung og på jakt etter jobb, er det mye du kan gjøre selv. Finn mer informasjon, råd og tips om det å være ung arbeidssøker på nav.no.

Hva kan NAV i Oslo bistå med?

NAV i Oslo samarbeider tett med ulike arbeidsgivere, med mål om fast jobb for den enkelte.

I Oslo har alle bydelene egne ungdomsteam som er tilknyttet NAV-kontoret, og som følger opp og veileder de unge voksne som har behov for bistand for å komme i arbeid, utdanning eller annen aktivitet, for eksempel helsehjelp.

NAV i Oslo har også mange ulike arbeidsmarkedstiltak for unge om kan vurderes for å øke sjansene til å komme i jobb.

Bydelene har også lokale tilbud for de unge voksne, som til eksempel jobbsentraler der de kan få hjelp til å skrive CV’er, jobbsøknader og intervjutrening.

Unge under 30 år er en prioritert målgruppe for NAV i Oslo, i tråd med regjeringens inkluderingsdugnad

Fullføre videregående utdanning - gratis mulighet

Er du arbeidsledig eller permittert uten å ha fullført videregående opplæring? Eller kjenner du noen som er i denne situasjonen?

Nå får personer i alle aldre i Oslo tilbud om å fullføre videregående skole gratis for å styrke sine sjanser på arbeidsmarkedet, via satsingen Utdanningsløftet. 

Oslostandard for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring

Hvert NAV-kontor har en ungdomskontakt som samarbeider med oppfølgingstjenesten og skolene i bydelen. 

Ungdomskontakter ved NAV-kontorene:

Oslostandarden for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring er en avtale for samarbeidet mellom skolene, bydelene og de lokale NAV-kontorene i Oslo, mellom Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og NAV Oslo. Hensikten er å sikre et godt samarbeid om oppfølging av ungdom mellom 15 - 21 år som er helt uten opplæring eller arbeid, eller står i fare for å falle ut av videregående opplæring.

Samarbeidet er formalisert gjennom avtalen «Oslostandard for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring».

Hvordan komme i kontakt med NAV?

Det er NAV-kontoret i den bydelen ungdommen bor i som skal kontaktes i enkeltsaker. Unge arbeidsledige som trenger bistand kan registrere seg på ditt.nav og bli kontaktet av NAV-veileder.

NAV kan også kontaktes på 55 55 33 33.