Kurstilbud for arbeidssøkere i Oslo

Vet du at du som registrert arbeidssøker kan få tilbud om kurs i NAVs regi?

Mange kurs og tiltak i Oslo gjennomføres for tiden uten fysisk fremmøte. Jobbsøkerkurs er et av tiltakene som gjennomføres heldigitalt. Dette kurset kan egne seg spesielt godt for deg som nylig har blitt arbeidssøker. Det er egne gjennomføringer for deg med med høyere utdanning.

Andre kurs gjennomføres som en kombinasjon av fysisk fremmøte og digital oppfølging, og  noen ved oppmøte. Om du er interessert i å vite mer om ulike kurs og tiltak anbefaler vi selvbetjeningsløsninger for å kontakte NAV.

Korona-veiviser på nav.no

Dersom du ikke kommer i jobb, kan du gjennom våre kurs og tiltak heve din kompetanse og øke dine muligheter for å nå dette målet.

Tilbud om kurs eller tiltak vil være et resultat av NAV-kontorets vurdering av den enkeltes behov. Noen av tilbudene er forbeholdt personer med spesielle behov. Kontakt ditt NAV-kontor for vurdering av hvilke tiltak som kan passe for deg.

Noen kurs har hyppige oppstarter, noen har færre. Oversikten under viser det samlede tilbudet, men det er ikke slik at alle tiltak som står her nødvendigvis har oppstart i nær framtid.

Kursnavn

Arbeidsforberedende trening - AFT
Avklaring
Avklaring for minoritetsspråklige
Avklaring for døve og personer med hørselshemming
Avklaring for personer med synshemming
Jobbmestrende oppfølging
Oppfølging
Oppfølging for døve og personer med hørselshemming
Oppfølging for personer med synshemming
Arbeidsrettet rehabilitering
Karriereveiledning med praksis - område Nord
Karriereveiledning med praksis - område Sentrum
Karriereveiledning med praksis - område Sør
Karriereveiledning med praksis - område Vest
Arbeid og kommunikasjon
AutoCad og Revit med praksis

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv for min.språklige 
Datakurs for arbeids- og hverdagsliv - deltid
Forberedende voksenopplæring (FVO)
Helsefagkurs for minoritetsspråklige

Jobbsøkerkurs

Jobbsøkerkurs for høyere utdanning

Kafe og kantine med praksis

Kvalifisering til bussjåføryrket

Kompetanseformidling og nettverksbygging

Kom i gang - aktivitet og arbeid for en bedre hverdag
Kurs for personer med IT-faglig bakgrunn
Lastebilsjåfør
Norskopplæring og formidling - for arbeidssøkere med høyere utdanning

Prosjektarbeid med sertifisering

Regnskapsmedarbeider med praksis
Service og kontor

Spillbasert kvalifisering

Vaktmester og vedlikeholdstjenester