Korona-situasjonen fører til endringer i gjennomføringen av kurs og tiltak i regi av NAV Oslo. Mange kurs og tiltak er nå tilrettelagt for digital oppfølging, slik at de kan gjennomføres uten fysisk fremmøte. Deltakelse på disse forutsetter en grunnleggende digital kompetanse. Jobbsøkerkurs  er et av de tiltakene som nå gjennomføres heldigitalt. Dette er et kurs som kan egne seg spesielt godt for deg som nylig har blitt arbeidssøker.

Andre kurs gjennomføres som en kombinasjon av fysisk fremmøte og digital oppfølging., og det er fortsatt noen kurs og tiltak som gjennomføres ved oppmøte, innefor rammer som ivaretar smittevernhensyn. Om du er interessert i høre mer om ulike kurs og tiltak anbefaler vi at du benytter selvbetjeningsløsninger for å kontakte NAV.

Korona-veiviser på nav.no

Dersom du ikke kommer i jobb, kan du gjennom våre kurs og tiltak heve din kompetanse og øke dine muligheter for å nå dette målet.

Tilbud om kurs eller tiltak vil være et resultat av NAV-kontorets vurdering av den enkeltes behov. Noen av tilbudene er forbeholdt personer med spesielle behov. Ta kontakt med ditt NAV-kontor for vurdering av hvilke tiltak som kan passe for deg.

Noen kurs har hyppige oppstarter, noen har færre. Oversikten under viser det samlede tilbudet, men det er ikke slik at alle tiltak som står her nødvendigvis har oppstart i nær framtid.

Kursnavn

Arbeidsforberedende trening - AFT
Avklaring
Avklaring for minoritetsspråklige
Avklaring for døve og personer med hørselshemming
Avklaring for personer med synshemming
Jobbmestrende oppfølging
Oppfølging
Oppfølging for døve og personer med hørselshemming
Oppfølging for personer med synshemming
Arbeidsrettet rehabilitering
Karriereveiledning med praksis - område Nord
Karriereveiledning med praksis - område Sentrum
Karriereveiledning med praksis - område Sør
Karriereveiledning med praksis - område Vest
Arbeid og kommunikasjon
AutoCad og Revit med praksis

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv for min.språklige 
Datakurs for arbeids- og hverdagsliv - deltid
Forberedende voksenopplæring (FVO)
Helsefagkurs for minoritetsspråklige

Jobbsøkerkurs

Jobbsøkerkurs for høyere utdanning

Kafe og kantine med praksis

Kvalifisering til bussjåføryrket

Kompetanseformidling og nettverksbygging

Kom i gang - aktivitet og arbeid for en bedre hverdag
Kurs for personer med IT-faglig bakgrunn
Lastebilsjåfør
Norskopplæring og formidling - for arbeidssøkere med høyere utdanning
Prosjektarbeid med sertifisering
Service og kontor

Spillbasert kvalifisering

Vaktmester og vedlikeholdstjenester