Norskopplæring og formidling - for arbeidssøkere med høyere utdanning