Brukermedvirkning

NAV Trøndelag tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Brukerråd for ungdom i Trøndelag

Trøndelag er først ute i NAV med å etablere en ny region. De to trøndelagsfylker ble slått sammen fra nyttår 2018. I etableringen av den nye regionen var vi opptatt av å ta med oss det vi opplevde som suksessfaktorer. Brukerråd for ungdom var en av de satsingen vi valgte å videreføre i den nye regionen.

Brukerutvalg for NAV Trøndelag

Her finner du referat fra brukerutvalgsmøtene, samt sammensetningen av utvalget i Trøndelag.

Brukerutvalget for NAV i Trondheim

Det er viktig for NAV-kontorene å sikre at den enkelte bruker av kontorene opplever seg sett og hørt, og behandlet med respekt. For å bistå kontorene i dette arbeidet har NAV-kontorene i Trondheim etablert et felles brukerutvalg.

Brukerutvalg for Ytre Namdal

Her finner du referater og møtedatoer for brukerutvalget for NAV Ytre Namdal.

Brukerutvalget i NAV Melhus

Her finner du referater og møtedatoer forbrukerutvalget til brukerutvalget i Melhus.