For frilanstolker

Her finner du informasjon som er aktuell for deg som er frilanstolk og tar oppdrag for NAV.

Samordna frilansområde

Samordna frilansområde består av åtte personer og er lokalisert ved NAV Tolketjenesten Oslo. Vi behandler honorarkrav for alle frilanstolker som samarbeider med NAV og rådgir tolker og tolketjenester på spørsmål rundt honorar, reiseregulativ, oppdragsbetingelser i tillegg til andre spørsmål og tilbakemeldinger.

Hva er en frilanstolk?

En frilanstolk er en tolk som ikke er ansatt i NAV, men som utfører tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede etter avtale med tolketjenesten. Frilanstolker har samme utdanning og kan løse samme oppdrag som ansatte tolker.

Rammedokument og avtaler

Arbeids- og velferdsdirektoratet har sammen med Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) utformet dokumentene "Rammedokument om samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene" og "Vilkår ved frilanstolkoppdrag". Dokumentene setter de formelle rammene for samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene.

Rammedokumentet presiserer at frilanstolken er en selvstendig oppdragstaker som påtar seg enkeltoppdrag for NAV.

NAV inngår en databehandleravtale med frilanstolkene. Alle som jobber på oppdrag for NAV må ha en databehandleravtale.

Avtaler om undervisningstolking og arbeidsplasstolking:

Digital løsning for frilanstolk

Du logger deg inn via nav.no for å se og melde interesse for oppdrag fra tolketjenestene. Opplæring i digital løsning for frilanstolk på kunnskapsbanken.net.

Den digitale løsningen er fremdeles under utvikling. Endringer som er spesielt relevant for frilanstolker er samlet i en endringslogg.

Rutiner, frister og skjemaer

Her finner du honorarskjemaer og rutinene som beskriver samarbeid med og formidling av tolkeoppdrag til frilanstolker.

Takster på tolkeområdet

Lenker

Kontakt

Honorarkrav og andre henvendelser sendes til nav.samordnafrilans@nav.no.

Papirversjon sendes til:

Samordna frilansområde
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo 
Avdeling Tolk
Postboks 324 Alnabru
0614 Oslo

Kontaktpersoner

Facebookgruppe

Samordna frilansområde har opprettet en Facebookgruppe vi benytter til fortløpende informasjon Gruppen erstatter tidligere informasjonsbrev. Be om å bli medlem, besvar spørsmål og bekreft at du har lest gruppereglene, deretter blir du godkjent i gruppen.

Ønsker du å motta informasjon på e-post i stedet? Send oss beskjed om dette, så vil det bli sendt en oppsummering av våre innlegg (ikke svar eller diskusjoner i forumet) med jevne mellomrom. Viktig informasjon blir sendt på e-post til alle.