Arbeid

Har du en varig funksjonsnedsettelse kan du få stønad til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen.

Hvem kan få hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen?

Du kan få stønad om du er arbeidssøker, arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen er at du har varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Hva kan du få?

Du kan få stønad til hjelpemidler som avhjelper funksjonsnedsettelsen din og som er nødvendige for at du skal få utført arbeidet ditt. Du kan også få dekket kostnader til ombygging av maskiner for at du skal kunne nyttiggjøre deg utstyret.

Er du selvstendig næringsdrivende kan du ha rett til tilskudd ved moderniserings- og effektiviseringstiltak på arbeidsplassen. Tiltaket må være nødvendig for at du skal kunne utføre arbeidet, og utstyret skal heller ikke være vanlig å ha. For moderniserings- og effektiviseringstiltak må du betale en egenandel på 40 prosent av kostnaden.

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Varighet

Du kan ha hjelpemidlene så lenge arbeidsforholdet varer. Du kan også ta med deg hjelpemidlene til ny arbeidsgiver. Ved nytt arbeidsforhold kan det være aktuelt å få vurdert hvilke tilretteleggingsbehov du har på det nye arbeidsstedet.

Hva kan du ikke få?

Du får ikke støtte til maskiner, driftsmidler, hjelpemidler eller utstyr som det må forventes skal finnes for at virksomheten skal ha en ordinær drift.

Nyttig å vite

Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplasser. Hjelpemiddelsentralenes kompetanse kan også brukes der arbeidsgiver er ansvarlig for å finansiere utstyret eller tilretteleggingen.

Hvordan søker du?

Er virksomheten tilknyttet en bedriftshelsetjeneste kan du få hjelp til å få vurdert tilretteleggingsbehovet ditt og til å søke. Om virksomheten ikke har egen bedriftshelsetjeneste, kan du kontakte NAV-kontoret for å få en arbeidsplassvurdering med fysioterapeut eller ergoterapeut.

Har du behov for mer hjelp til utredning, kan du sammen med arbeidsgiver ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i fylket ditt for å få råd og veiledning.

Slik går du frem for å søke

Reparasjon og vedlikehold

Når du har fått stønad til et hjelpemiddel er det viktig at du tar godt vare på hjelpemiddelet og passer på at det fungerer hensiktsmessig. Vanlig vedlikehold er ditt ansvar.

Les mer om reparasjon og vedlikehold