Reiseutgifter

  • funksjonsnedsettelsen din gjør det nødvendig
  • kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig, for eksempel hvis det ikke går offentlig transport på strekningen
  • de samlede utgiftene ved bruk av annen transport ikke er høyere enn utgiftene ved bruk av offentlig transport
  • 10-07.19 Reiseutgifter i forbindelse med hjelpemidler som formidles av hjelpemiddelsentralen
  • 10-07.17 Reiseutgifter i forbindelse med utprøving og tilpassing av bil
  • 10-07.16 Reiseutgifter i forbindelse med behov for protese, ortose, spesialsko, fotseng, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese, parykk, tilpasningskurs, folkehøyskole eller grunnmønster