Reiseutgifter

Ved reise til hjelpemiddelsentralen, bilsenteret, ortopedisk verksted eller tilpasningskurs kan du få dekket nødvendige reiseutgifter.

Du får dekket billigste reisemåte med offentlig transport ved behov for å prøve, tilpasse eller reparere et hjelpemiddel. Hvis helsetilstanden din gjør det nødvendig å benytte dyrere transport, kan utgifter til taxi eller liknende dekkes.

Du har rett til å få dekket annen transport enn billigste rutegående transport dersom

  • funksjonsnedsettelsen din gjør det nødvendig
  • kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig, for eksempel hvis det ikke går offentlig transport på strekningen
  • de samlede utgiftene ved bruk av annen transport ikke er høyere enn utgiftene ved bruk av offentlig transport

Det er to ulike måter å få dekket reiseutgiftene på:

1. Refusjon av reiseutgifter når du har lagt ut selv

Du sender inn følgende skjema for å få dekket utgiftene:

  • 10-07.19 Reiseutgifter i forbindelse med hjelpemidler som formidles av hjelpemiddelsentralen
  • 10-07.17 Reiseutgifter i forbindelse med utprøving og tilpassing av bil
  • 10-07.16 Reiseutgifter i forbindelse med behov for protese, ortose, spesialsko, fotseng, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese, parykk, tilpasningskurs, folkehøyskole eller grunnmønster

Du må dokumentere utgiftene du har hatt til reisen med kvitteringer og legge ved en oppmøtebekreftelse fra hjelpemiddelsentralen, bilsenteret eller ortopediverkstedet. Dersom du ikke kan bruke billigste reisemåte må du legge ved dokumentasjon på årsaken til dette.

2. Rekvisisjon til transport med taxi

Hvis du skal reise til ortopedisk verksted, hjelpemiddelsentral eller bilsenter, og av helsemessige årsaker ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller kjøre egen bil, kan du få en taxirekvisisjon. Ta kontakt med enheten som du skal reise til for å få taxirekvisisjon. Du bestiller selv taxien og opplyser til taxiselskapet at du benytter rekvisisjon. Taxiselskapet sender regningen til NAV. Du betaler ingen egenandel.

Hvis du skal reise til et annet sted enn ortopedisk verksted, hjelpemiddelsentral eller bilsenter, for eksempel til arrangør av tilpasningskurs, må selv legge ut for eventuell taxi og søke om å få refundert utgiftene i ettertid, se punkt 1. over. Hvis det er helt umulig for deg å legge ut for taxi til tilpasningskurs, kan NAV Arbeid og ytelser utstede en rekvisisjon. Kontakt i så fall NAV på telefon 55 55  33 33 i god tid før du skal reise. 

Se skjema for taxirekvisisjon i bokmål- og nynorskversjon under Skjema og søknad. 

3. Rekvisisjon til reise med fly eller båt

Hvis det er helt umulig for deg å legge ut for reise med fly eller båt til tilpasningskurs eller ortopedisk verksted, kan NAV Arbeid og ytelser utstede en rekvisisjon. Kontakt i så fall NAV på telefon 55 55 33 33 i god tid før du skal reise.