Spesialutstyr og tilpasning

  • Du sender søknad med nødvendige vedlegg
  • Vi gir svar på søknaden
  • Du vil i noen saker bli innkalt til oss for møte med bilformidler
  • Bilombygger, som NAV har avtale med, bygger om bilen