Lån til spesialtilpasset kassebil

Inntekter mellom Lån/tilskudd i prosent
0-3 G 100
3-3,5 G 80
3,5-4 G 70
4-4,5 G 60
4,5-5 G 50
5-5,5 G 40
5,5-6 G 20
 • Du sender søknad og nødvendige vedlegg
 • Vi gir svar på søknaden
 • Dersom innvilgelse blir du kalt inn til møte på bilsenteret 
 • Du møter på bilsenteret sammen med kommunal terapeut for at vi i fellesskap vurderer hvilken bil og hvilket spesialutstyr som er nødvendig
 • Du tar kontakt med en bilforhandler dersom det skal bestilles ny bil
 • Bilforhandler sender oss prisskjema for den bilen som skal bestilles
 • Vi sender deg vedtak på innvilget bil og spesialutstyr sammen med akseptbrev 
 • Du returnerer undertegnet akseptbrev til oss 
 • Vi klargjør gjenbruksbil eller bestiller ny bil 
 • Du betaler eventuell egenandel 
 • Vi sender deg gjeldsbrev og salgspant til underskrift 
 • Du undertegner gjeldsbrev og salgspant 
 • Dersom du er mindreårig eller under vergemål, må du sende gjeldsdokumentene til statsforvalteren for godkjenning
 • Vi mottar undertegnet gjeldsbrev og salgspant 
 • Bilombygger bygger om bilen
 • Trafikkstasjonen godkjenner bilen
 • Salgspant blir tinglyst 
 • Vi sender deg kopi av gjeldsbrevet
 • Du forsikrer bilen med tredjemannsinteresse 
 • Du får bilen utlevert hos bilforhandler eller bilombygger