Når opphører medlemskapet i folketrygden?

  • begynner å arbeide på et skip som er registrert i utlandet og du lønnes av utenlandsk arbeidsgiver
  • arbeider i hotell- og restaurantvirksomhet på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister - NIS
  • oppholder deg mer enn seks måneder i utlandet per år i to år eller mer
  • under opphold i Norge
  • under opphold utenfor Norge