Du er ikke automatisk medlem av folketrygden selv om du er norsk statsborger, betaler skatt og trygdeavgift til Norge eller er folkeregistrert i Norge.

Pliktig medlemskap

Du er pliktig medlem i folketrygden dersom du er i et arbeidsforhold i Norge og skal arbeide for samme arbeidsgiver i utlandet. Dette gjelder hvis arbeidsforholdet i utlandet skal vare i kortere tid enn 12 måneder, og arbeidsgiveren fortsatt plikter å betale arbeidsgiveravgift til Norge av lønnen din.

Frivillig medlemskap

Arbeider du i utlandet i lengre eller kortere tid, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. I artiklene i denne oversikten finner du informasjon om hvilke regler som gjelder spesielt for deg og din situasjon.

Rett til ytelser fra NAV når du oppholder deg i utlandet

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Helsetjenester

Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Retur til Norge

  • Når du flytter tilbake til Norge etter avsluttet arbeidsforhold i utlandet, blir du medlem i folketrygden fra første dag.
  • For å ha rett til ytelser som sykepenger, foreldrepenger eller uføretrygd må du ha opptjent rettigheter gjennom tidligere arbeidsforhold.
  • Når du ikke er medlem i folketrygden har du heller ingen rettigheter når du ferierer i Norge.