Jobbe i utlandet og folketrygden

Hvis du skal arbeide i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden. Det finnes unntak, se under.

Arbeidssøker i utlandet

Når du er arbeidssøker i Norge med rett til dagpenger, kan du også reise til et annet EØS-land for å søke arbeid.

Arbeidstaker i utlandet

Hvis du skal arbeide i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben. Du er ikke automatisk medlem av folketrygden selv om du er norsk statsborger, betaler skatt og trygdeavgift til Norge eller er folkeregistrert i Norge.

Arbeidstaker på skip

Når du arbeider på skip vil skipets registreringsland, statsborgerskapet ditt, hvem som utbetaler lønn og hvor du bor, være avgjørende for om du har rettigheter i folketrygden.

Au pair eller praktikant i utlandet

Hvis du skal arbeide som au pair eller praktikant i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Frivillig arbeid i utlandet

Hvis du skal utføre frivillig arbeid i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Arbeidstaker i UD og Forsvaret

Du er medlem i folketrygden når du er utsendt arbeidstaker fra Forsvaret eller til en norsk utenriksstasjon, og statsborger i et EØS-land eller Sveits.

Utsendt arbeidstaker til utlandet

Hovedregelen er at du mister medlemskapet i folketrygden når du arbeider i utlandet. Mange arbeidsgivere sender medarbeiderne sine til utlandet for arbeid i kortere eller lengre perioder.

Ytelser fra NAV og utland

Skal du til utlandet og mottar ytelser fra NAV er det forhold du må kjenne til. Reglene varierer avhengig av hvilken ytelse det gjelder og hvor du skal reise eller oppholde deg.