Jobbe i utlandet og folketrygden

Hvis du skal arbeide i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden. Det finnes unntak, se under.

Publisert: 01.12.2019 | Sist endret: 05.02.2020

Rettigheter i folketrygden - jobbe i utlandet

Hvis du skal arbeide i et EØS-land, får du rettigheter i trygdeordningen i landet du arbeider.

Publisert: 22.01.2016 | Sist endret: 09.12.2019

Arbeidssøker i utlandet

Når du er arbeidssøker i Norge med rett til dagpenger, kan du også reise til et annet EØS-land for å søke arbeid.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 20.08.2018

Arbeidstaker i utlandet

Hvis du skal arbeide i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben. Du er ikke automatisk medlem av folketrygden selv om du er norsk statsborger, betaler skatt og trygdeavgift til Norge eller er folkeregistrert i Norge.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 03.02.2016

Arbeidstaker på skip

Når du arbeider på skip vil skipets registreringsland, statsborgerskapet ditt, hvem som utbetaler lønn og hvor du bor, være avgjørende for om du har rettigheter i folketrygden.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 08.01.2021

Au pair eller praktikant i utlandet

Hvis du skal arbeide som au pair eller praktikant i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 01.09.2015

Frivillig arbeid i utlandet

Hvis du skal utføre frivillig arbeid i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 18.01.2016

Arbeidstaker i UD og Forsvaret

Du er medlem i folketrygden når du er utsendt arbeidstaker fra Forsvaret eller til en norsk utenriksstasjon, og statsborger i et EØS-land eller Sveits.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 06.01.2020

Utsendt arbeidstaker til utlandet

Hovedregelen er at du mister medlemskapet i folketrygden når du arbeider i utlandet. Mange arbeidsgivere sender medarbeiderne sine til utlandet for arbeid i kortere eller lengre perioder.

Publisert: 20.12.2007 | Sist endret: 28.03.2019

Penger fra NAV når du er i utlandet

Skal du til utlandet og mottar penger fra NAV, er det noen ting må kjenne til. Reglene varierer avhengig av hva slags støtte du får, og hvor du skal reise eller oppholde deg.

Publisert: 11.01.2008 | Sist endret: 14.12.2020