Hjelpestønad

  • ektefelle
  • barn
  • foreldre
  • fosterforeldre
  • andre slektninger
  • naboer eller andre