Farskap og foreldreansvar

  • Lege/jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel
  • Skattekontor
  • NAV-kontor
  • Dommer
  • Norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, hvis faren er i utlandet