Søk om anerkjennelse av farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet