Internasjonale saker - kontorinformasjon

Telefon

21 07 37 00 (kl. 08.00–15.30)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo

Telefaks

21 06 91 01

Organisasjonsnummer

889 640 782

Kontornummer

0000