Kontantstøtte

  • fødselsdato til barnet
  • navnet på barnehagen
  • fra hvilken dato barnet er tildelt barnehageplass
  • antall timer i uken barnet er tildelt barnehageplass