Når er du arbeidstaker på skip?

Du må være ansatt i et rederi, og ha arbeid relatert til skipets virksomhet mens det seiler.

Hvis du er ansatt i hotell- eller restaurantvirksomhet på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister - NIS, mister du medlemskapet ditt i folketrygden. Du kan heller ikke bli frivillig medlem.

Hva skjer når du begynner å arbeide på et norskregistrert skip?

Hvis du er statsborger i et EØS-land, Sveits, eller bosatt i Norden, og arbeider på et norsk skip, er du  medlem i folketrygden uavhengig av hvor du er bosatt. Det samme gjelder når du er fisker eller selvstendig næringsdrivende og bosatt innen EØS-området.

Andre statsborgere som bor utenfor Norge har kun rettigheter ved yrkesskade og dødsfall.

Hva skjer når du begynner å arbeide på et utenlandskregistrert skip?

Bosatt i Norge

  • Du er medlem av folketrygden når du har lønn fra norsk arbeidsgiver som betaler pliktig arbeidsgiveravgift, og du bor i Norge.
  • Du er ikke medlem i folketrygden hvis du arbeider for en utenlandsk arbeidsgiver, men du er medlem i folketrygdens helsedel i de periodene du er hjemme. Du er ikke medlem i pensjonsdelen, og opparbeider deg ikke pensjon for arbeidet du utfører på det utenlandske skipet.

Bosatt utenfor Norge

Når du er bosatt utenfor Norge, er du ikke medlem i folketrygden selv om du har lønn fra norsk arbeidsgiver.

Hva skjer når du begynner å arbeide på skip registrert i et EØS-land eller Sveits?

Du skal som hovedregel være omfattet av trygdeordningen i det landet skipet er registrert forutsatt at du er statsborger i et EØS-land eller Sveits. Det samme gjelder når du er fisker.

Er du bosatt i Norge og mottar lønn fra norsk arbeidsgiver, opprettholder du medlemskapet i folketrygden.

Konsekvenser når du ikke er medlem i folketrygden

Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk.

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette er særlig relevant for deg som er bosatt i Norge og arbeider på utenlandsk skip. Du kan velge om du vil være medlem i helsedelen, pensjonsdelen eller begge deler. Medlemskap i pensjonsdelen omfatter blant annet rett til dagpenger ved arbeidsledighet.

Søknad om frivillig medlemskap sendes NAV. Du finner søknadsskjema under "Skjema og søknad".

Du må betale trygdeavgift av inntekten din.

Helsetjenester

Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.