Arbeidstaker på norsk sokkel

  • Du må utføre arbeid på norsk sokkel på faste anlegg, bore- eller produksjonsplattformer
  • Det er ikke krav om at du må ha lønn fra norsk arbeidsgiver
  • Det er ikke krav om at du må være bosatt i Norge