Arbeidstaker på norsk sokkel

Når du arbeider på norsk sokkel er du pliktig medlem i folketrygden. Dette gjelder om du er bosatt i Norge eller i andre land. Du skal betale trygdeavgift til Norge og har rettigheter etter folketrygdloven.

Når er du sokkelarbeider?

  • Du må utføre arbeid på norsk sokkel på faste anlegg, bore- eller produksjonsplattformer
  • Det er ikke krav om at du må ha lønn fra norsk arbeidsgiver
  • Det er ikke krav om at du må være bosatt i Norge

Hva skjer når du begynner å arbeide på norsk sokkel?

Som pliktig medlem i folketrygden skal du betale trygdeavgift til Norge, selv om du ikke skatter til Norge.

Dersom du vanligvis arbeider i et annet land, og skal arbeide midlertidig på norsk sokkel, må du undersøke med trygdemyndighetene i bostedslandet om du skal være unntatt fra folketrygden.

Familiemedlemmer

Familiemedlemmer til sokkelarbeidere som bor i utlandet er ikke medlemmer i folketrygden ved opphold i utlandet over 12 måneder. De fyller heller ikke vilkårene for rett til frivillig medlemskap.

Konsekvenser når du ikke er medlem i folketrygden

Er du ikke medlem i folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter dersom du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Rett til ulike ytelser

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.